Kategoria: Bio- ja kiertotalous

Savonia-artikkeli: Industry 4.0 – Oppimassa tekstiiliteknologiaa Saksassa

Digital & Circular Fashion House –hanke matkusti Saksaan 9.-13.5.2023 tutustumaan tekstiiliteknologian uusimpiin tuuliin. Matkalla olivat mukana muotoilun lehtorit Laura Pakarinen ja Jouni Silfver, tietotekniikan lehtori Ville Berg, sekä Marja Rissanen Tampereen ammattikorkekoulun tekstiili-insinöörien koulutusohjelmasta. Tässä artikkelissa summaamme matkan oppeja vierailusta Albstadt-Sigmaringen University of Applied Sciencessä ja DITF – Deutsche Institute für Textil- und Faserforschungissa
taulukossa kuvaikoneita

Savonia-artikkeli: Työkaluja datan visualisointiin

Green Datan Future Solutions -hankkeessa tekemisen yhtenä pääpainona oli tehdä yritysten kestävään kehitykseen liittyvästä datasta viestinnällistä sisältöä tiedon visualisoinnin keinoin. Hankkeessa tehtiin erilaisia pilotteja, joihin sisältyi datan keruuta, analysointia, raportointia ja viestintämateriaalien tuottamista. Tässä tekstissä annetaan yleiskatsaus tiedon visualisoinnista osana data-analyysin prosesseja, tiedolla johtamista ja viestintää sekä esimerkkejä työkaluista. Visualisointi osana data-analyysiä Data-analyysi voidaan
Graafinen maapallo maiseman yllä

Savonia-artikkeli: Käyttöliittymän suunnittelu vuotovesien seurantaan

Green Data Future Solutions -hankkeessa toteutettiin käyttöliittymähahmotelmaa jätevesiverkoston vuotovesistä Preventos Informatics Oy yritykselle. Vuotovesi tarkoittaa ympäristöstä viemäriverkostoon päässeitä sinne kuulumattomia pohjavesiä, sadevesiä, sulantavesiä ja kiinteistöjen hulevesiä. Näitä pääsee verkostoon mm. rikkoutuneiden putkien ja vuotavien kaivonkansien kautta. On arvioitu, että keskimäärin yli 30 % jätevesiverkoston virtaamasta aiheutuu erilaisista vuotovesistä. Mitä suurempi tämä osuus on, sitä
vaatteitya suunnittelupöydällä

Savonia-artikkeli: Muodin digitaaliset teknologiat mahdollistavat leikittelyn muodin elementeillä

Digital & Circular Fashion House –hankkeeseen kuuluvat yhtenä tärkeänä osana koulutukselliset kehittämisprojektit, joissa Savonia-amk:n opiskelijat, opettajat, tki-henkilöstö että yritysten edustajat kokeilevat ja testaavat erilaisia muodin haasteita. Keväällä 2023 oli vuorossa Savonia Fashion & Luppaset -yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena oli muodin digitaalisten teknologioiden testaaminen pienen muotialan yrityksen tuotekehitysprosessissa. Kuopiolaisen Luppaset –brändin omistajan, vaatetusmuotoilija Karoliina Luokkalan, tavoitteena
Kaavio sähkönkulutuksesta

Savonia-artikkeli: Matkailukeskus Kuopion Saanan sähkönkulutuksen selvitystyö

Green Data Future Solutions -hankkeessa selvitettiin Matkailukeskus Kuopion Saanan sähkönkulutusta ja kulutuksen jakautumista. Saana on Kuopion Bellanrantaan vuoden 2019 alkukesästä avattu ympäri vuoden toimiva kokous-, terassi-, ravintola- ja spa-kokonaisuus. Idea sähkönkulutuksen selvitykseen syntyi vuoden 2022 alkusyksystä keskusteluista Saanan johtohenkilöiden kanssa. Perusongelmana oli, että sähkön kokonaiskulutuksen sai selville sähköyhtiön järjestelmästä, mutta heillä ei ollut lainkaan