Kategoria: Tekniikan ala

Värikäs piirros aivoista ja taustalla älypuhelin.

Savonia-artikkeli: Tekoälypohjaiset ratkaisut terveydenhuollossa kaipaavat tuekseen vahvan eettisen pohjan

Tekoäly on ohjelmisto, joka suorittaa ihmismäistä ajattelua laskennallisesti ja sitä käytetään kaikkialla, jossa on tarpeen analysoida suuria datamääriä. Tekoälyllä voidaan tarkoittaa esimerkiksi tietoteknisiä laitteita sekä ohjelmistoja, joskaan määritelmä ei ole yksiselitteinen. Usein tekoälyjärjestelmiin liitetään myös niiden kyky oppimiseen, adaptiivisuuteen sekä ainakin osittaiseen autonomisuuteen.

Savonia-artikkeli: Ympäristövastuullisuutta konepajoille

Kiertotalousosaamista konepajoille -hankkeessa on kehitetty pienille ja keskisuurille konepajoille työkaluja ympäristövaikutusten seurantaan ja raportointiin sekä resurssitehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Tavoitteena on, että näiden työkalujen avulla konepajat voivat kehittää omaa ympäristöjohtamistaan sekä koota ja raportoida päämiehille keskeisiä ympäristötunnuslukuja tuotannostaan. Hankkeen kahdeksalle pilottikonepajalle toteutettiin alkukartoitus vierailemalla konepajoilla ja haastattelemalla konepajan henkilökuntaa. Konepajoille järjestettiin työpajat, joissa esiteltiin

Automaatiota ja aamupalaa 18.5.

Keskiviikkona 18.5.22 klo 8:30 alkaen tarjotaan Kuopion Microkadun kampuksen kampussydämessä aamupalaa ja ohjelmistoautomaatiotietoa. Tilaisuus on avoin kaikille, jotka janoavat vaikka vain vähänkin tietoa ohjelmistoautomaatioratkaisuista ja niiden hyödyistä liiketoiminnalle toimialasta riippumatta. Odotamme ilmoittautumistietoja aamukahvin mitoituksessa onnistumiseksi 6.5.22 mennessä. Katso tarkemmat tiedot ohesta ja ilmoittaudu tästä. Tervetuloa! 
vihreä nuoli kukkaruukussa

Savonia-artikkeli: Kohti ilmastoystävällistä ja huoltovarmuutta lisäävää tuotantoa

Savonia-amk:n konetekniikan koulutusohjelman opintojaksolla Tuotantoyrityksen ympäristönhallinta vieraili 5.-6.4.2022 dosentti Elias Hakalehto (Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Finnoflag Oy). Täysipainoisessa ja havainnollisessa biojalostamisen esittelyssään hän kertoi teollisuuden transformaatiomahdollisuuksista kohti ilmastoystävällistä ja huoltovarmuutta lisäävää tuotantoa.
Tuhkankäsittelyuuni paikallaan Energiatutkimuskeskuksessa.

Savonia-artikkeli: Uusi tuhkankäsittelyuuni Energiatutkimuskeskukseen

Savonian Varkauden energiatekniikan yksikön johdolla toteutettuun Pohjois-Savon Energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittämishankkeeseen liittyneen investointihankkeen merkittävin investointi nostettiin paikalleen 29.03. Varkauden kampuksen energiatutkimuskeskukseen. Kyseessä on tuhkankäsittelyuuni ja sen hinta on noin 300 000 euroa. Uuni tilattiin järjestetyn tarjouskilpailun jälkeen Laboline Oy:ltä. Koronaepidemian aiheuttamien toimitusvaikeuksien vuoksi Englannissa valmistetun uunin toimitus viivästyi ja hankkeelle jouduttiin anomaan lisäaikaa. Esimerkiksi Riikinvoimalla
ihminen työskentelee läppärillä

Ohjelmistoautomaatio tuo helpotusta toimistötyön rutiinitehtäviin – Savoniassa käynnistyy uusi ohjelmistoautomaation korkeakouludiplomikoulutus

– Tietokoneet tekevät lukuisat asiat nopeammin ja tarkemmin kuin ihmiset, taloushallinnon lehtori Pentti Hiltunen Savonia-ammattikorkeakoulusta sanoo. Savoniassa käynnistyy uusi ohjelmistoautomaation korkeakouludiplomikoulutus, jonka opettajana Hiltunen toimii. Mistä ohjelmistoautomaatiossa on kyse? – Ohjelmistoautomaation avulla matkitaan sitä, kun ihminen käyttää ohjelmistoja tietokoneella. Idea on, että ohjelmisto hoitaa väsymättä ja virheettömästi toistuvat ja tarkkuutta vaativat rutiininomaiset tehtävät, joita
Graafisia kuvioita nousee tietokoneelta

Savonia-artikkeli: NewTech –hankkeesta potkua yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

NewTech-hanke on Pohjois-Savon maakunnan sekä Pieksämäen ja Joroisten yhteinen teknologia- ja energia-alan pk-yritysten kehittämishanke, jonka toteutusaika on 1.1.2020 – 30.9.2022. Hankkeen päätoteuttaja on Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajat Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Savonia ammattikorkeakoulu Oy. Hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), sekä alueen kunnat ja yritykset. Korona-pandemian vaikutukset Savonia-amk on
Ryhmä opiskelijoita konetekniikan työsalissa.

Savonia-artikkeli: Talenttia teollisuuteen konkretiaa käyttäen

Kuten koko maassa, myös meillä Pohjois-Savon alueella uhkaa työvoimapula, joka ilmenee varsinkin teollisuuden aloilla. Nykyistä työvoimaa eläköityy, ja uutta on vaikeaa saada. Ongelmaa on nostettu esiin eri alustoilla, ja toimenpiteisiinkin on onneksi ryhdytty esimerkiksi eri hankkeiden muodossa. Oman kortensa kekoon kantaa myös Teollisuuden uudet osaajat (TUO) -hanke, jossa pähkinänkuoressa kehitetään ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla

Savonia-artikkeli: Kehittäminen lähtee yrityksien tarpeista

Kehittämishankkeessa tekeminen lähtee alkukartoituksesta. Alkukartoituksessa selviää muun muassa vastaavatko yrityksen halut todellisia tarpeita. Lisäksi alkukartoituksessa tunnistetaan priorisoitavat toimenpiteet (kuva 1). Tästä esimerkkinä voidaan nostaa datan kerääminen, joka ei ole itseisarvo, vaan se tulee asettaa yritystoiminnan mittareiden perusteella (kuva 2). Tarkastellaan, onko käytetty mittaristo kunnossa. Mietitään, onko haluttu data oikeanlaista tai tarpeellista. Toisiko toisenlainen data enemmän