Kategoria: Matkailu- ja ravitsemisala

Ryhmä ihmisiä työskentelevät tietokoneella.

Savonia-artikkeli: Vakituista vapautta – tutkimus vuokratyöntekijöiden sitouttamisesta

”Vapaa liikkuvuus ja sitoutumattomuus on tässä se helppo juttu.” Näin eräs haastateltava kuvaili syitään vuokratyön tekemiselle. Sitoutumattomuus ja työn vapaus olivat hänelle yksi vuokratyön tekemisen parhaista puolista. Työn tekemisen ja sitä myötä myös työn tarjoamisen muodot yhä moninaistuvat, kun Z-sukupolvi siirtyy työelämään. Työurien repaleisuus perinteisestä näkökulmasta voikin olla tarkkaan harkittu arvovalinta. Työnantajan näkökulmasta hyvän
Ruokaa mustalla lautasella.

Savonian restonomit Suomen tyytyväisimpiä: ”Tutkinnosta sai oman näköisen”

Savonia saavutti vuoden 2021 ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautteessa (AVOP) jälleen erinomaisen opiskelijatyytyväisyyden tason eli 5,3. Opiskelijatyytyväisyyttä arvioidaan asteikolla 1-7. Savoniasta valmistuneet restonomit olivat Suomen tyytyvämpiä opintoihinsa. Kyselyyn vastasi 64 alumnia ja restonomien tulos on 5,5. Anttoni Tikkunen valmistui restonomiksi joulukuussa. Autonasentajana työskennellyt Tikkunen päätti hakea restonomiksi, koska huomasi viihtyvänsä enemmän ihmisten kuin autojen parissa. –

Savonia-artikkeli: Automaatiosta apua ammattikeittiöihin?

FoodRobo – Ruokarobotiikka ja -automaatioympäristön kehittäminen hankkeessa kehitetään joukkoruokailun ruoanjakelua automatisoimalla osa ruoanjakeluketjusta hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja. Isommat joukkoruokailun yksiköt toimivat kuin elintarvikealan tai muun teollisuuden teollisuusyksiköt. Kuitenkin useissa joukkoruokailun toimipisteissä on vielä hyvin käsityövaltaisia toimintamalleja, vaikka teollisuuden kaltainen automaatio sekä tehostaisi toimintaa että vähentäisi riskejä liittyen etenkin henkilötietosuojaan ja henkilöresursseihin. FoodRobo -hankkeen toteuttajana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu.

Savonia-artikkeli: Mitä jäi käteen European Region of Gastronomy 2020-2021 –tunnustuksesta?

European Region of Gastronomy 2020-21 juhlavuodet ovat päättymässä Pohjois-Savossa ja on tulosten analysoinnin aika. ERG-tunnustuksen ympärillä on ollut käynnissä hankekokonaisuus, jota ovat toteuttaneet Savonia, ProAgria/Maa- ja kotitalousnaiset Itä-Suomi, Kehitysyhtiö SavoGrow, Savon koulutuskuntayhtymä, Palvelualan opisto ja Ylä-Savon ammattiopisto. Vuodenvaihteessa päättyvät Savonian hallinnoimat Savolaisuus on makuasia- ja Gastro Business-hankkeet, joiden tuloksiin tämä artikkeli keskittyy. ProAgrian/Maa- ja kotitalousnaisten

Savonia-artikkeli: Kunnan ruokavalinnat ovat arvovalinta

Ruokaan liittyvät päätökset kunnassa ovat aina arvovalinta ja myös imagotekijä. Kuntastrategia linjaa sen, miten päättäjät arvostavat oman alueen ruoantuotantoa ja sen näkymistä kunnan ruokapalveluissa ja mikä osuus ruokapalveluun käytettävästä rahasta jää hyödynnettäväksi omalle alueelle. Ruokahankinnat tulee nähdä kuntataloudessa ja -strategiassa suurempana ja laajempana asiana kuin pelkkänä kulueränä jo pelkästään sen vuoksi, että ruoantuotanto ja -kulutus