Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LL22SP Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
4 LXP1000 Oppijana korkeakoulussa 5              
4 LXP2100 IT-taidot 5              
4 LLXR100 Svenska på företaget 5              
4 LLXE100 Business English 5              
4 LLP1100 Talousmatematiikka 5              
4 LLP1200 Liiketoiminnan ja markkinoinnin perusteet 5              
4 LXP1200 Oikeuden perusteet 5              
4 LLP1300 Taloushallinnon perusteet 5              
4 LLP1400 Talouden suunnittelu ja analysointi   5            
4 LLP1500 Myyntityö ja viestintä   5            
4 LLP1600 Kehittyvä yritys ja kansantalouden perusteet   5            
4 LLP1700 Yritysvalmennus 5              
 
Ammattiopinnot
Yhteiset ammattiopinnot
4 LLAY100 Asiantuntijaviestintä     5          
4 LLXE200 English for International Communication     5          
4 LLX2300 Vuorovaikutteinen lähijohtaminen       5        
4 LLX400 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät         5      
Pakolliset ammattiopinnot
Taloushallinnon osaaja
4 LLAP100 Kirjanpito ja tilinpäätös     5          
4 LLAP200 Kustannuslaskenta     5          
4 LLAP900 Budjetointi ja luotonvalvonta     5          
4 LLAP300 Yritysverotus       5        
4 LLAP400 Investointi- ja rahoitussuunnittelu       5        
4 LLAP500 Yhtymät ja yhteisöt       5        
4 LLAP610 Taloushallinnon projektityö       5        
4 LLAP700 Tilinpäätöksen erityiskysymykset         5      
4 LLAP800 Talouden ohjaus         5      
4 LLAP1000 Taloudellinen analyysi           5    
4 LLAP1100 Tilintarkastus           5    
Myynnin ja markkinoinnin kehittäjä
4 LLAP2200 Asiakaskokemuksen ja yritystoiminnan analysointi     5          
4 LLAP2300 Myynnin ja markkinoinnin oikeudelliset kysymykset     5          
4 LLAP2400 Digitaalinen liiketoiminta       10        
4 LLXP2800 Asiakkuuksien hallinta       5        
4 LLAP2600 Palvelujen kehittäminen         5      
4 LLAP2700 Maineen ja brändin hallinta         5      
4 LLAP2900 Myynnin ja markkinoinnin strateginen kehittäminen           5    
4 LLAP2500 Start Up -yrittäjyys ja -ilmiöt           5    
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Asiakaspalvelu ja myynti
4 LLAV110 Myyntisimulaatiot         5      
4 LLAV2600 Myynnin osaajaksi 5 (NonStop)
International Business
4 LIX3100 Internationalisation Process         5      
4 LIX4100 Export Processes           5    
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 LLX1100 Palkkahallinto     5          
4 LLX1200 Asunto-osakeyhtiöt ja yhdistykset       5        
4 LLX1300 Yksityishenkilön oikeudelliset asiat     5          
4 LLX1400 Hallinto-oikeuden perusteet     5          
4 LLX2500 Vastuullinen hankintatoimi ja logistiikka     5          
4 LLX2700 Henkilöstöjohtaminen organisaation kulttuurin rakentajana       5        
4 LLX2800 Henkilöstöjohtamisen käytännön soveltaminen         5      
4 LLX1600 Myynnin verkkokurssi 5 (NonStop)
4 LLX2200 Työelämän digitaidot       5        
4 LLX2100 Turvallisesti kyberajassa         5      
4 LLK1001 KY1: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 (NonStop)
4 LLK2001 KY2: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 (NonStop)
4 LLK3001 KY3: Tunnusluvut ja johtaminen 5 (NonStop)
4 LLHAR35 Kohdennettu harjoittelu       5        
yTiimi-projektit
4 LLX4000 yTiimi-projektit: Liiketoimintalähtöinen projektitoiminta     10          
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö           15    
   5 LLONT10  Opinnäytetyön suunnittelu         5      
   5 LLONT20  Opinnäytetyön toteutus         5      
   5 LLONT30  Opinnäytetyön viimeistely           5    
   5 LLONT40  Kypsyysnäyte           0    
4 SAVONT2 Opinnäytetyö           15    
   5 LLONT50  Opinnäytetyö, projekti 1         5      
   5 LLONT60  Opinnäytetyö, projekti 2         5      
   5 LLONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen           5    
   5 LLONT80  Kypsyysnäyte           0    
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 LLHAR1 Harjoittelu 1   6            
4 LLHAR2 Harjoittelu 2       6        
4 LLHAR3 Harjoittelu 3           6    
4 LLHAR4 Harjoittelu 4           6    
4 LLHAR5 Harjoittelu 5           6    

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.