Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOD21SVA Varhaisiän musiikkikasvatus -korkeakouludiplomi

Koulutuksen toteutus

Korkeakouludiplomin laajuus on 35 opintopistettä ja opiskeluaika on 1 vuosi.
Koulutuspaikkakuntana on Kuopio.
Koulutus toteutetaan avoimen amk:n tarjontaan sisältyvänä monimuotokoulutuksena, myös digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Monimuoto-opiskeluun sisältyy esim. kontaktiopetusta, pienryhmätyöskentelyä, verkko-opintoja, vertaisohjausta ja -oppimista, työelämäläheistä opiskelua sekä itsenäistä työskentelyä ja itsearviointia.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.