Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYKU21SY Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYKUME1
NimiAsiakaslähtöisten kuntoutumista edistävien menetelmien kehittäminen ja arviointi
Nimi englanniksiDevelopment and Evaluation of Customer Oriented Rehabilitation Methods
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hyödyntää kuntoutukseen, hyvinvointiin, terveyteen liittyvää tutkimus- ja tilastotietoa ja indikaattoreita sekä arvioida em. tiedon merkitystä alan työssä
- suunnitella kuntoutumista edistävien menetelmien käyttöä työelämälähtöisesti huomioiden teknologian antamat mahdollisuudet
- toteuttaa kuntoutumista edistävän menetelmällisen intervention
- analysoida ja arvioida kuntoutumista edistävän menetelmällisen intervention toteutumista ja kehittämistarpeita
Keskeiset sisällöt- Kuntoutukseen, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä kansallinen ja kansainvälinen tutkimus- ja tilastotieto, sekä kuntoutuksen indikaattorit sekä em. tiedon hyödyntäminen alan työssä
- Kuntoutumisen menetelmät ja interventiot sekä em. kokeilu alan työssä
- Kokeilun analyysi, arviointi ja raportointi sekä vaikuttavuuden arviointi alan työhön ja toiminnan taloudellisuuteen
SuoritustavatLähiopetuksen ennakkotehtävät, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, verkkokeskustelut ja oppimistehtävät
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset sekä kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöÄijö Marja
Savolainen Katri

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.