Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TT22KP Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TTTVAI1
NimiVarhainen vuorovaikutuksen havainnointi ja tukeminen ja imetysohjaajakoulutus
Nimi englanniksiObservation and Promotion of Early Interaction and Breast Feeding Education
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOsaa kuvata ja perustella varhaisen vuorovaikutuksen merkitystä lapsen kehitykselle auttaessaan perheitä vanhemmuuteen. Osaa kuvata ja tunnistaa varhaiseen vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia.
Osaa kuvata ja perustella auttamisprosessin vaiheet varhaisen vuorovaikutuksen tukemisessa ja osaa soveltaa tukemisen menetelmiä.
Osaa perustella ja käyttää vanhempien ohjaukseen liittyviä työmenetelmiä ja toimintatapoja.
Osaa kuvata ja perustella moniammatillisten työryhmien yhteistyön tarvetta ohjauksessa.
TTIME Imetysohjaajakoulutus.
Tietää imetyksen edistämisen toimintaohjelman ja imetyssuositukset.
Osaa selittää maidon eritykseen ja erityksen ylläpitämiseen vaikuttavat tekijät.
Osaa havainnoida imetystilanteita ja tarvittaessa ohjata perheitä ja henkilökuntaa tavallisimmissa ongelmatilanteissa.
Osaa selittää äidinmaidon ja korvikemaidon erot.
Osaa ohjata imettävää äitiä ravitsemuskysymyksissä.
Osaa selittää vauvan (alle 1v) ruokavalion monipuolistamisen perusteet
Keskeiset sisällötVastasyntyneiden ja pienten lasten kehitys ja tarpeet
Riittävän hyvä vanhemmuus
Pienten lasten mielenterveysongelmat ja niiden ehkäisy
Varhainen vuorovaikutus lapsen kehityksen tukena
Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen
Auttamissuhde, auttajan taidot ja ominaisuudet
Moniammatillinen yhteistyö varhaisessa vuorovaikutuksessa

Imetysohjaajakoulutus:
Imetyksen edistämisen toimintaohjelma
Imeväisikäisten lasten ravitsemussuositus
Rinnan rakenne
Imemisote ja imetysasennot
Tavallisimmat ongelmat imetyksessä
Käytännön harjoittelua lapsivuodeosastolla
Äidinmaidon koostumus
Äidin ravitsemuksen merkitys äidille ja lapselle imetyksen aikana
SuoritustavatPakollinen osallistuminen lähitunneille, artikkeleihin perehtyminen ja työstäminen, työnohjaukseen osallistuminen.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliHilton Davis, Miten tukea sairaan tai vammaisen lapsen vanhempia? Suomen sairaanhoitajaliitto ry, Silverprint Oy 2010, Sipoo: Sinkkonen Jari & Mirjam Kalland, Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen, Wsoy 2011, Helsinki
Deufel Maila & Montonen Elisabet (toim.), Onnistunut imetys, Duodecim 2010, Helsinki
Koskinen Katja 2008. Imetysohjaus. Edita. Helsinki.
Lisäksi tunneilla käsiteltävät artikkelit
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaYhteyshenkilö Varhainen vuorovaikutus: Lehtori Pauliina Rissanen
Imetysohjaajakoulutus: Lehtori Pauliina Rissanen ja Arja Lång
Obstetriikka sisältyy tähän opintojaksoon
YhteyshenkilöRissanen Pauliina

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.