Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TT22KP Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TTLKT1
NimiLapsen, koululaisen ja nuoren terveydenhoitajatyö
Nimi englanniksiHealth Care of Infant, School-child / Children Clinic and School Health Care
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOsaa kokonaisvaltaisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen, kouluikäisen ja nuoren kasvun ja kehityksen seurannan.
Osaa kannustaa ja tukea perhettä vanhemmuudessa ja kasvatuksessa.
Osaa kannustaa ja tukea terveellisten elintapojen ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Osaa tehdä seulontatutkimuksia ja tarvittaessa puuttua ja ohjata lisätutkimuksiin.
Osaa selvittää lapsen, kouluikäisen ja nuoren sekä hänen perheensä voimavaroja ja osaa tukea perhettä kokonaisvaltaisesti.
Osaa arvioida erityistuen ja jatkohoidon tarvetta.
Osaa toimia yhteistyössä perheiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallisen kasvuympäristön ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.
Osaa kirjata oleellisia asioita lapsen, kouluikäisen ja nuoren terveyskertomukseen.
Osaa toimia syömishäiriöisten (anorexia, bulimia ja liikalihavuus) nuorten tunnistajana, tukijana ja auttajana.
Keskeiset sisällötLasten, kouluikäisten ja nuorten terveystarkastukset ja terveyden seurantamenetelmät, arviointi ja erityistuen tarpeen tunnistaminen
Elintapaohjaus, varhainen tukeminen ja huolen puheeksi ottaminen
Voimavarojen tukeminen ja voimavarainen vanhemmuus
Turvallinen ja terveellinen kouluympäristö
Lapsen ja koululaisen rokottaminen
Moniammatillinen yhteistyö ja perhepalveluverkosto
Kasvukäyrät ja tulkinta
Ryhdin tutkiminen
Näön, kuulon tutkiminen
LENE
Määräaikaistarkastukset koulussa
Koulun työolot ja työoloselvitys
Mielenterveyden edistäminen
Väkivalta, koulukiusaamisen ehkäiseminen
Tupakoinnin vähentäminen
Päihteiden käytön vähentäminen
Lapsen kaltoinkohtelu ja perheväkivalta
Erityiskysymyksiä (Lapsen, koululaisen ja nuoren epäsosiaalinen käyttäytyminen, syömishäiriöt )
Ravitsemus
Yleisimmät ruoka-allergiat
Lasten lihavuus: merkittävä kansanterveydellinen ongelma
Maahanmuuttajien ravitsemus
SuoritustavatAvainluennot, oppimistehtävien suorittaminen ja kirjallinen koe. Harjoittelu lastenneuvolassa ja koulu- ja opiskeluterveydenkollossa
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAsetus 380/ 2009 ja 338/2011. Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.Suomen säädöskokoelma.
Terveystarkastukset lastenneuvolassa @kouluterveydenhuollossa. Päivi Mäki, Katja Wikström, Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tiina Laatikainen ( toim ).THL. Menetelmäkäsikirja. Juvenes Print. Tampere 2011.
Laajat terveystarkastukset. Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan ja kouluterveydenhuoltoon.Tuovi Hakulinen-Viitanen, Marke Hietanen-Peltola, Arja Hastrup , Mervi Wallin, Marjaana Pelkonen. ( toim. ). Opas 22. THL. Juvenes Print. Tampereen yliopisto oy. Tampere 2012
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen. Lasten kehittämistyöstä pysyväksi toiminnaksi. Arja Hastrup, Marke Hietanen-Peltola, Johanna Jahnukainen, Marjaana Pelkonen ( toim. ). THL. Raportti 3 / 2013.
Kouluterveydenhuollon toimintaohje. SAARIKKA perusturvaliikelaitos. 2012
( Uusi VN asetus 338/ 2011 taustalla: Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta )
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa Vastuuopettaja Pauliina Rissanen
YhteyshenkilöRissanen Pauliina
Lappalainen Raija

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.