Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TT22KP Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TTTKEH1
NimiTerveydenhoitajatyön kehittäminen
Nimi englanniksiFinal Study
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija laajentaa ja syventää osaamista jollakin terveydenhoitajan työn osa-alueella kohdentuen ryhmiin tai yhteisöihin
Opiskelija osaa soveltaa tieteellistä ja näyttöön perustuvaa tietoa kehittämistyössä ja oman asiantuntijuutensa syventämisessä.
Opiskelija osaa käyttää erilaisia ohjausmenetelmiä monipuolisesti ja hyödyntää digitaalisia ratkaisuja terveyden edistämisessä.
Opiskelija osaa tunnistaa terveydenhoitajatyön ajankohtaisia ja tulevaisuuden kehittämistarpeita
Keskeiset sisällötTerveydenhoitajatyön ajankohtaiset , tulevaisuuden kehittämishaasteet ja johtaminen terveydenhoitajatyössä.
Digitaaliset ratkaisut, erilaiset ohjausmenetelmät, palveluohjaus ja –neuvonta asiakkaan omahoidon tukena.
Sähköisen asioinnin muodot terveyden edistämisessä
Kehittämistehtävä toteutetaan projektiluonteisena ja toiminnallisena
Suoritustavat
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliJAUHIAINEN, Annikki, SIHVO, Päivi ja IKONEN, Helena. 2015. Sähköiset terveyspalvelut käytössä: Koulutusmateriaalia ammattilaisten ja asiakkaiden perehdyttämiseen ja ohjaukseen. Karelia-ammattikorkeakoulu. Saatavissa: http://www.theseus.fi/handle/10024/103573
Muu kirjallisuus tarkentuu opintojakson alussa
Edeltävät opinnotOpinnäytetyö
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöLappalainen Raija
Suhonen Maija

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.