Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TT22KP Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAIHPER12
NimiHarjoittelu: Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
Nimi englanniksiInternship: Paediatric and Family Nursing Practice
Laajuus10 op
Vieraskielinen osuus1/2 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-soveltaa lasten oikeuksia, lasten ja nuorten hoitotyöhön liittyviä eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä sekä
-työskennellä ottaen huomioon lapsilähtöisyyden ja kulttuurisuuden hoitotyössä
-soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä, niihin vaikuttavista tekijöistä, perhehoitotyöstä ja lasten sairauksista
-analysoida lasten ja nuorten terveysongelmia ja -uhkia sekä suunnitella lapsen ja nuoren hoitoa hoitotyön prosessin mukaisesti
-toteuttaa lasten ja nuorten hoitotyötä ja ohjata lasta/nuorta ja perhettä
-lasten lääke- ja nestehoidossa tarvittavat laskutoimitukset sekä osaa ohjattuna annostella ja toteuttaa lasten lääke- ja nestehoitoa turvallisesti
-toteuttaa voimavaralähtöistä perheen hoitotyötä
-arvioida ja kehittää lasten ja nuorten hoitotyön osaamistaan opintojakson arviointikriteereiden mukaisesti
-työskennellä tiimissä ja ottaa vastuuta omasta tekemisestään
-reflektoida omaa oppimistaan ja osaamistaan.
Keskeiset sisällötLeikki ja luovuus osana lasten hoitotyötä. Lasten akuuttitilanteita ja vauvan ja leikki-ikäisen hoitoelvytys. Vastasyntyneen ja imeväisen perushoito. Vanhemmuuden tukeminen. Lasten ja nuorten hoitotyön erityisluonne ja sitä ohjaava lainsäädäntö ja eettinen perusta. Eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvu ja kehitys sekä niiden vaikutus lasten ja nuorten tarpeisiin. Eri-ikäisten lasten ja nuorten ravitsemus. Perhehoitotyö: vanhempien ja sisarusten reaktiot lapsen sairastumiseen, perheen voimavarat. Lasten lääke- ja nestehoito, lääkkeiden annostelu ja lasten lääkelaskenta. Lapsen ja nuoren kivun ja pelkojen arviointi ja erilaiset kivunhoitomenetelmät. Leikki osana lasten hoitotyötä. Erilaiset lasten ja nuorten hoitotyön toiminnot, vauvan ja leikki-ikäisen elvytys, moniammatillisuus ja tiimityöskentely.
SuoritustavatHarjoittelu erilaisissa lasten ja nuorten toimintaympäristöissä erillisten kriteereiden mukaisesti. Osallistuminen taitopajoihin(100%) ja simulaatioihin (100%) ja mahdolliseen opintokäyntiin (100%) ja niihin valmistautuminen. Opintojakson voi suorittaa myös kv- vaihdossa.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnotHoitotaito sekä teoria että harjoittelu, Hoitotaidon kliininen osaaminen, Lääkehoidon perusteet, Sisätautia sairastavan hoitotyö sekä teoria että harjoittelu, Perioperatiivisen hoitotyö sekä teoria että harjoittelu. Ennen ohjatun harjoittelun aloittamista:
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön teoriaopintojakson tulee olla hyväksytysti suoritettu lääkelaskuja lukuunottamatta. Opiskelijan on kuitenkin pitänyt osallistua lasten ja nuorten hoitotyön lääkelaskukokeeseen. Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön harjoitteluopintojaksosta tulee olla suoritettuna myös taitopajat.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöHyvönen Katrina
Pennanen Helena
Aho Jukka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.