Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYM22KY Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYDA10
NimiDigitaaliset ratkaisut sosiaali- ja terveysalalla
Nimi englanniksiDigital Solutions in Health and Social Care
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää keskeiset digitalisaation käsitteet ja osa-alueet
- osaa koordinoida tietojärjestelmiä ja palveluintegraatioprosesseja sekä soveltaa kerättyä tietoa asiakas- ja potilastietoprosessissa
- osaa hyödyntää ja arvioida tietojärjestelmistä saatavaa tietoa ja kehittää toimintaa näyttöön perustuvasti
- ymmärtää päätöksentekoa sekä tiedonhallintaa ohjaavat eettiset periaatteet, soveltaa niitä työssään ja kykenee arvioimaan niiden toteutumista
Keskeiset sisällöt- keskeiset digitalisaation määritelmät ja osa-alueet (mm. robotiikka, tekoäly, analytiikka, hyvinvointiteknologia)
- kansalliset järjestelmät (mm. kanta, omakanta, e-resepti) ja omahoitojärjestelmät
- digitalisaation kehittämisen ja käytön eettiset näkökulmat sekä potilas- ja asiakaslähtöisyys
- kerätyn tiedon käyttö ja sen hyödyntäminen sisältäen tekoälyn ja analytiikan työkalujen käytön ottaen huomioon eettiset näkökulmat
- digitalisaatio ammattilaisen työkaluna (hyödyt, haitat ja riskit)
- digitalisaation tulevaisuus
Suoritustavat- Luennot, itsenäinen opiskelu sekä yksilö- ja/tai ryhmätehtävät verkko-oppimisympäristössä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset sekä kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöToppinen Arto
Snicker Elisa

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.