Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYM22KY Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYMTE1
NimiMielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen
Nimi englanniksiPromoting mental health and substance use abstinence
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kriittisesti analysoida globaaleja, kansallisia, maakunnallisia ja alueellisia mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseen
liittyviä yhteiskunnallisia muutoksia
- kriittisesti analysoida mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseen liittyvien yhteiskuntapoliittisten toimenpiteiden
vaikutuksia ja vaikuttavuutta kansalaisten mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
- kriittisesti analysoida mielenterveys- ja päihdetyön ennaltaehkäisevää toimintaa asiakkaan ja yhteisön näkökulmista
- tehdä johtopäätöksiä mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävien toimenpiteiden ja toimintatapojen kehittämisen
tarpeesta
- analysoida mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämisen eettisyyttä ja laatua
Keskeiset sisällötPreventio ja promootio
Osallisuus
Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämisen tutkitut ja vaikuttavat menetelmät (yksilö, yhteisö, väestötaso)
Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseen liittyvät eettiset kysymykset, oikeus laadukkaaseen päihde- ja mielenterveystyöhön
Stigma ja syrjäytymisen ehkäiseminen
Ylisukupolvisen työn haasteet ja pulmat
Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämisen kehittäminen ja tulevaisuus
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, oppimistehtävät/tentti, vertaisarviointi ja itsearviointi
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset sekä kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnotEi vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaaOpinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja oppimistehtävät muodostavat kokonaisuuden.
YhteyshenkilöRissanen Marja-Liisa

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.