Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESA8110
NimiKiinteistön sähkösuunnittelun perusteet
Nimi englanniksiBasics of Electrical Design of Buildings
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kiinteistön sähköistykseen liittyvät peruskäsitteet, sähkönjakelun periaatteet ja sähkösuunnitelmiin liittyvät piirrosmerkit ja dokumentit. Opiskelija osaa mitoittaa kiinteistön nousujohtoverkon ja tietää asennuksiin liittyvät keskeiset määräykset. Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan sähkösuunnittelun periaatteet ja osaa käyttää suunnitteluohjelmistoa (CADS) suunnittelun apuvälineenä.
Keskeiset sisällöt1. Kiinteistön sähköverkon yleinen rakenne:
- Keskeiset komponentit
- Keskeisten johtojen ja keskusten nimitykset
- Kompensointi

2. Kiinteistön sähköverkon mitoitus:
- Nousujohtojen valinta kuormitusvirran perusteella
- Jännitteen alenemien tarkistus
- Poiskytkentäaikojen tarkistus
- Taloudellisen poikkipinnan valinta

3. Omakotitalon sähkösuunnittelun teoria
SuoritustavatOpintojakso suoritetaan oppituntien pohjalta suoritettavalla kokeella ja hyväksytysti suoritettavalla suunnitteluharjoitustyöllä, joka vastaa arvostelussa yhtä välikoetta.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOppikirja Pienjänniteverkon mitoitus, Sähköinfo Oy ja lisäksi Moodlessa sähköistä materiaalia.
Edeltävät opinnotSähkönjakelujärjestelmät ja dokumentointi
Muuta huomioitavaa
Yhteyshenkilö

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.