Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESA8320
NimiKiinteistön sähkösuunnittelu ja urakointi
Nimi englanniksiElectrical Design and Contracting of Buildings
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomessa käytössä olevan suunnittelukäytännön ja osaa käyttää ajantasaisia suunnittelumenetelmiä ja ohjelmia julkisen rakennuksen suunnittelussa sekä tuntee urakointijärjestelmän ja urakointiluokat. Hän osaa urakkalaskennan periaatteet ja pystyy laskemaan esimerkkikohteen urakkahinnan suunnitteluasiakirjojen pohjalta.
Keskeiset sisällöt1. Sähkösuunnittelu:
- Kiinteistön sähkösuunnittelun vaiheet
- Sähkösuunnitelma-asiakirjojen rakenne ja sisältö
- Sähkösuunnitelman toteutus esimerkkikohteeseen

2. Urakointi:
- Sähköurakointijärjestelmä Suomessa
- Urakkalaskennan periaatteet
- Tarvikkeiden hinnoittelu
- Työn hinnoittelu
- Muut kulut
- Kokonaisurakkahinta
SuoritustavatOpintojakso suoritetaan hyväksytyllä kiinteistön sähkösuunnitteluharjoitustyöllä , sähköurakointiosuuteen liittyvällä hyväksytyllä urakkalaskentaharjoituksella ja välikokeella.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKurssin yhteydessä Moodlessa jaettava sähköinen materiaali.
Edeltävät opinnotKiinteistön sähkösuunnittelun perusteet
Muuta huomioitavaaHuom! Monimuotoryhmän toteutus integroidaan päiväopetukseen.
Yhteyshenkilö

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.