Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESA2000
NimiSähkönjakeluverkot
Nimi englanniksiElectric Power Distribution
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaisen sähkönjakelujärjestelmän peruspiirteet ja komponentit. Opiskelija osaa määrittää sähkönjakeluverkon komponenttien sähköteknisen kuvauksen. Opiskelija tuntee jakeluverkon kuormitusten mallintamisen. Opiskelija osaa laskea jakeluverkon tehonjaon eli virrat, jännitteet, tehot ja häviöt. Opiskelija tuntee jakeluverkon oikosulkuvirtojen laskentamenetelmät ja osaa määrittää pienjänniteverkon ja keskijänniteverkon oikosulkuvirrat. Opiskelija tuntee ylivirta- ja oikosulkusuojauksen periaatteet.
Keskeiset sisällötOpintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi opetus toteutetaan seuraavan sisällön mukaisesti:
- Suomalaisen sähkönjakelujärjestelmä
- Sähköverkon komponentit ja niiden kuvaus
- Sähkönjakeluverkon mitoituksen periaatteet
- Kuormitukset
- Tehonjaon ja oikosulkuvirtojen laskenta
- Ylivirta- ja oikosulkusuojaus
- Maadoitukset
- Dokumentointi
- Harjoitukset
SuoritustavatOpintojakso suoritetaan viikkotehtävillä, teoriakokeilla ja hyväksytyillä harjoitustöillä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpetuksen yhteydessä jaettava materiaali (Moodle)
Edeltävät opinnotVaihtosähköpiirit
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRouvali Juhani

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.