Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

RA22SM Agrologin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savoniasta valmistuvana agrologina olet aktiivinen, verkostoitunut ja kansainvälisesti ajatteleva ammattilainen, jolla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Tunnet perusteellisesti maatilatalouden biologiset prosessit sekä maaseutuelinkeinojen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen, maaseutuelinkeinot ja niiden monipuolisen yritystoiminnan. Ammattitaidossasi korostuvat liikkeenjohdolliset taidot. Lisäksi osaat soveltaa ja käyttää tarkoituksenmukaisia tuotantovälineitä ja teknologiaa. Sinulla on vahva ammatti-identiteetti sekä halua ja osaamista työskennellä suomalaisen maaseudun ja ruoantuotannon hyväksi.Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat laajempia opintokokonaisuuksia. Näin ne tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Agrologin opetussuunnitelma on laadittu niin, että
- tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamista
- koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
- laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan
- vastaa opintojensa etenemisestä

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Agrologiopintojen vuositeemat ja sisällöt

1. vuosi: Maatalouden perusteet ja oppimisen taidot
Saat opiskelussa tarvitsemasi oppimis- ja tiedonhankintataidot ja vahvistat osaamistasi tietotekniikassa sekä kieli-, viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa. Perehdyt maatalouden perusteisiin sekä teoriassa että käytännössä. Saat käsityksen alan ammatillisesta toimintaympäristöstä.

2. vuosi: Maaseudun elinkeinot – Suomi osana Eurooppaa
Hyödynnät tietojasi ja taitojasi vaativienkin ammatillisten ongelmien ratkaisemisessa. Itsearviointitaitosi kehittyvät. Tietämyksesi maaseutuelinkeinoista, mm. maatilayrittämisestä ja maatilan biologisista ja teknologisista prosesseista syvenee ja ammatillinen näkemyksesi ja kiinnostuksesi laajenee kansainväliseksi. Löydät ammatillisen kiinnostuksen kohteesi.

3. vuosi: Yrittäjyys, työelämä ja verkostot
Kehityt kriittisessä ammatillisessa ajattelussa ja itseohjautuvuudessa. Saat valmiuksia ja työkaluja suunnitella ja johtaa maatilakokonaisuutta tai muuta yritystä sekä toimia verkostomaisesti. Syvennät osaamistasi valitsemassasi erityisalueessa.

4. vuosi: Maaseudun asiantuntijaksi
Otat haltuun valitsemasi ammatillisen erityisalueen ja saat kokonaiskäsityksen maaseudun toimintaympäristöstä. Vahvistat verkostotyö- ja vaikuttamisosaamistasi. Opit käyttämään ja soveltamaan tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä tuottamaan uutta tietoa mm. opinnäytetyössäsi.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.