3D-tulostuksen merkitys sairaanhoidossa kasvaa

Kuopion yliopistollisen sairaalan Mikrokirurgiakeskuksessa erilaiset simulaatiomallit mahdollistavat monimutkaistenkin leikkausoperaatioden harjoittelun ja niihin valmistautumisen.

Saatavilla olevan tutkimuksen valossa simulaatiomalleilla toteutuva koulutus voi jopa puolittaa leikkaustoimenpiteiden aikana tapahtuvien kirurgisten komplikaatioiden määrän.

Tämä tarkoittaa merkittäviä terveystaloudellisia säästöjä ja potilaiden kannalta nopeampaa toipumista leikkauksista, parempaa elämänlaatua, ja vakavien haittojen välttämistä. Mikrokirurgiakeskus on tehnyt Savonian kanssa yhteistyötä 3D-tulostukseen liittyen jo useamman vuoden ajan.

Yhteistyökumppanin kommentit

”Yhteistyömme Savonian kanssa on edistänyt kliinisten 3D-tulostusmenetelmien, ja niiden avulla leikkaussuunnittelun ja simulaatiokoulutuksen suosiota leikkaussalihenkilökunnan keskuudessa. Näin entistä paremmin leikkauksiin valmistautumalla ja niihin kouluttautumalla voidaan vähentää kirurgisia komplikaatioita.

Potilaiden lisäksi arvioimme hyötyjä henkilökunnalle, joka saa tukea ja parempia työkaluja laadukkaan kliinisen koulutuksen järjestämiseen. Toisaalta, 3D-tulostuksella on vielä lukemattomia tutkimattomia sovellusaloja, joista olemme kiinnostuneita.”

Antti-Pekka Elomaa, LL LT, Kuopion yliopistollinen sairaala, neurokirurgia
Antti-Pekka Elomaa

Fakta

KYS Mikrokirurgiakeskuksessa www.mikrokirurgiakeskus.fi koulutetaan lääketieteen opiskelijoita, erikoislääkäreitä, hoitohenkilökuntaa ja useiden soveltavien alojen opiskelijoita. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetaan vuosittain noin 20 000 leikkaustoimenpidettä, joten jo muutamien prosenttien muutos komplikaatioriskissä vaikuttaisi kumuloituvasti yli 500 itä-suomalaisen ja heidän läheistensä elämään.

Tavoite 3 - Terveyttä ja hyvinvointia

3.c

Lisätä merkittävästi terveyteen kohdennettavaa rahoitusta ja terveydenhuollon työvoiman rekrytointia, kehittämistä, kouluttamista ja säilyttämistä.


Uusimmat viikon vaikuttavimmat: