Kategoria: Vastuullisuus

mekkoja tietokoneen näytöllä

Design Week Kuopio revittelee muotoilun vastuullisuudella!

Vastuulliset tuote- ja palveluinnovaatiot, digitaalinen suunnittelu ja tekoäly ovat stagella huhtikuun lopulla järjestettävässä Design Week Kuopio tapahtumassa. Design Week Kuopion tapahtumien keskipisteenä toimii Savilahdessa sijaitseva Savonia-ammattikorkeakoulun kampus.
Maapallo ihmisen kädllä

Vihreä siirtymä yrityksen kehitystyössä: rahoitusinfo ja työpaja 13.3.

Vihreän siirtymän rahoitusmahdollisuudet ovat esillä infotilaisuudessa Kuopiossa 13.3. Rahoitusmahdollisuuksistaan ovat kertomassa Business Finland, Finnvera, Ilmastorahasto ja Tesi. Tilaisuudessa kuullaan lisäksi puheenvuoro ympäristöministeriöstä sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Savonia järjestää osana tilaisuutta työpajan Vihreä siirtymä yrityksen kehitystyössä Vihreän siirtymän punaisena lankana on vastuullisuuden korostuminen. Työpajassa tutustutaan vastuullisuuden EU-sääntelyn perusteisiin sekä tarkastellaan vastuullisuuden mittaamista, raportointia ja viestimistä. Työpajan
Opiskelijoita tietokoneen äärellä

Laatuajattelua Euroopan mallilla

Savonia-ammattikorkeakoulun YAMK-opintojaksolla ”Laatu, johtaminen ja suorituskyky” pyritään sisäistämään laatuajattelua erityisesti uudistetun Euroopan laatupalkintomallin (EFQM 2021) kautta katsottuna.
Kuvituskuvassa lapsi, avaruus ja robotti

Savonia-artikkeli: Hitsausdata osana älykkäämpää tuotantoa

Älykkäässä tuotannossa eri prosesseista saatava tieto on heti sitä tarvitsevien käytettävissä, joustavasti. Osa älykästä tuotantoa on hitsauksesta syntyvän datan keräys, dokumentointi sekä sen analysointi. Nämä vaiheet automatisoimalla voidaan hitsausprosessista saada reaaliaikaisesti tietoa, mikäli joku hitsausprosessiin vaikuttavista, seurattavaksi valituista parametreista poikkeaa sille määritetyistä raja-arvoista. Lisäksi tuotteet, sekä tuotteen hitsit on mahdollista yksilöidä, jolloin mahdollistuu jäljitettävyys
Ihmisiä auditoriossa

Savonia-artikkeli: Megatrendit 2023 – Pienetkin teot merkitsevät

Sitra julkaisi tammikuussa 2023 Megatrendit 2023 –katsauksen, joka avaa maailmalla meneillään olevien suurten kehityskulkujen suuntia. Katsauksia on julkaistu vuodesta 2011 alkaen. Edellinen katsaus julkistettiin vuonna 2020. Tuoreimmat globaalit kehityskulut Sitra jakaa viiden eri teeman alle: • Luonnon kantokyky murenee• Hyvinvoinnin haasteet kasvavat• Demokratian kamppailu kovenee• Kilpailu digivallasta kiihtyy• Talouden perusta rakoilee Sitra: https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/#megatrendit-2023-paivitys-ymmarrysta-yllatysten-aikaan Vuoteen
kaksi kättä ja sydän grafiikkana

Savonia-artikkeli: Yritysvastuu muutoksessa

Vastuullisuus yritystoiminnassa on ollut lakien noudattamista ja vapaaehtoista yhteiskuntavastuutoimintaa. On ollut selvää, että yritykset toimivat vastuullisesti, muuten asiakkaat ja kumppanit katoavat. Mutta nyt perinteinen vastuullisuusajattelu ei enää riitä. Yritysvastuu on voimakkaassa muutoksessa ja tämä muutos edellyttää uusien tietojen ja taitojen oppimista. Entistä laajempaa vastuullisuutta edellyttävät yhä enemmän työntekijät, kumppanit, asiakkaat, rahoittajat ja sijoittajat. Kestävän