Opiskelijat liimailevat lappuja seinälle.

Monialainen TKI

#vahvuusalat

Monialainen TKI

Monialaisessa tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiovahvuusalalla kehitämme yhdessä kumppaneidemme kanssa alueellisesti uusia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, rakennamme kestävää ilmastokulttuuria ja edistämme inhimillistä turvallisuutta.  Toteutamme kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita, joissa kehitämme uusia innovaatioita ja uutta liiketoimintaa sekä uudistamme osaamista. Keskeisiä kumppaneitamme ovat Pohjois-Savon tunnistetut liiketoimintaekosysteemit omine kumppaniverkostoineen.

Yhdistämme toiminnassamme Savonian viiden koulutusalan osaamisen vahvistamaan Pohjois-Savon toimialat ylittävää tutkimus-, kehitys ja innovaatiotyötä (TKI). Vahvuusalamme kattaa kulttuuri- ja luovien alojen, liiketalouden, matkailu- ja ravitsemisalan sekä rakennus- ja sosiaalialojen TKI-toiminnan.

Yhteystiedot

TK-päällikkö
Antti Iire
+358 44 7856925
antti.iire@savonia.fi

Tutkimuspäällikkö
Tuomo Eskelinen
+358 44 7856613
tuomo.eskelinen@savonia.fi

TKI-tiimivastaava
Raisa Leinonen
+358 44 7855 833
raisa.leinonen@savonia.fi

Monialainen TKI artikkelit

Esimerkkejä meneillään olevista hankkeista

5G:llä vauhtia digitalisaatioon

5G-teknologia viitoittaa tietä kohti uutta digitalisoituvaa teollisuussukupolvea, Teollisuus 4.0:aa, jolla pystytään nostamaan sekä tuottavuutta että kykyä vastata teollisuuden kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Aikuistuvan nuoren tukeminen laadukkain jälkihuoltopalveluin

Hanke tähtää Pohjois-Savon lastensuojelun jälkihuoltotyön laadukkaaseen ja vaikuttavaan kehittämiseen ja sitä kautta aikuistuvien nuorten työurien varmistamiseen ja vahvistamiseen.

EFE
Ethical Food Entrepreneurship

EFE equips a new generation of food entrepreneurs to start, grow & adapt new ethical food enterprises who consider the effect of the food industry on the PLANET, PEOPLE and PROFIT. EFE increases the pedagogic skills of food HEI Educators.

Future DiverCities2

Valokeilassa kaupunkilähtöinen taide- ja kulttuuritoiminta, jossa kokeillaan uusia käyttömahdollisuuksia kaupunkien tyhjillään oleviin tiloihin ja innostetaan asukaslähtöiseen kaupunkikulttuurin kehittämiseen. ​

ILCA
Innovation Laboratories for Climate Actions

Innovation Laboratories for Climate Actions yhteiskehittää kansainvälisessä hankkeessa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten innovaatiokyvykkyyttä.

Luova REAKTIO!
Uutta arvoa luovat verkostot

Hankkeessa opitaan digitalisuuden yhdistämistä moderneihin tapahtumatuotantoihin sekä edistetään luovan talouden yritysten digitaalista palvelutoimintaa.

LEAP

LEAP-kasvuohjelma tarjoaa tukea Pohjois-Savon alueen pk-yrityksille kilpailukyvyn vahvistamisessa, kasvun vauhdittamisessa ja markkinoiden laajentamisessa!

Pohjois-Savon LAKELAND 2

Tavoitteena on kehittää Järvi-Suomesta houkutteleva matkailukohde ja aluebrändi sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
Hanketta hallinnoi SavoGrow mukanaan alueen kunnat sekä Kuopion kaupunki, Leppävirran kunta, Siilinjärven kunta, Ylä-Savon seutukunta ja osallistuvat yritykset.

Systeemihiili

Päätavoitteena on parantaa menetelmällisiä valmiuksia ja ymmärrystä maankäytön muutosten vaikutusketjuista ja kokonaisvaikutuksista sekä tukea ilmastoviisaiden, kestävien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa kansallisella, alueellisella, valuma-alue- ja paikallisella tasolla.​

Virtuaalitori

Virtuaalitori takaa aivan uudenlaisen shoppailukokemuksen vierailla kivijalkaliikkeissä kotisohvalta käsin!

Hankkeessa maakunnan pienyrittäjille tarjotaan mahdollisuuden päästä oppimaan lisää verkossa tapahtuvasta kaupankäynnistä ja nykyaikaisesta markkinoinnista.

Lähde yhteistyökumppaniksi – ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!