Kategoria: Kielten opiskelu

Ihmisiä järven rannalla, kaikki katsovat kameraan.

Savonia-artikkeli: Elämä ei ole aina cavaa, mutta onneksi on KAVA

Kontekstilla on merkitystä, kun puhutaan työllistymisestä. Miten sinä työllistyisit asiantuntijatehtäviin maassa, jonka kieltä et osaa? Miten työllistyisit, jos työpaikoista olisi kilpailua ja työnantajat painottaisivat kielitaidon lisäksi maan sisällä kerättyä työkokemusta ulkomailla hankitun koulutuksen ja osaamisen sijaan?

Savonia-artikkeli: Toivottua päivitystä venäjän opetukseen, antoisaa kollegiaalisuutta, positiivista energiaa!

Kivako–hankkeeseen lähdin mukaan esimiehen ehdotuksesta. Pienen epäröinnin jälkeen vastasin haasteeseen myönteisesti. Työskentelin Venäjä -osahankkeessa. Olen siis ollut tässä mukana alusta asti mm. osahankkeen käsikirjoitusten laadinnoissa ja erityisesti 5. moduulin ”luomisprosessissa”. Projektin aikana venäjän kurssien kehittämiseen osallistui kaikki kaikkiaan 12 opettajaa eri ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Osahankkeen alkuvaiheessa oli hieman käynnistysvaikeuksia. Alun perin meiltä pyydettiin suunnitelma verkko-opintojaksoille

Savonia-artikkeli: KiVAKO-saksaa – Digitaitoja ja verkostoitumista

Omalla kohdallani Kivakossa mukana oleminen käynnistyi vähän toisella tavalla kun savonialaisilla kollegoillani. Olin ollut pitkään poissa työelämästä ja palatessani loikkasin eteenpäin kiitävään digijunaan. Oman Saksa A1-A2- osahankkeen tiimi työpareineen oli jo muodostunut, pedagoginen käsikirjoitus laadittu ja ensimmäisen opintojakson työstäminen jo pitkällä. Ensimmäiset tiimin Zoom- tapaamiset menivät lähinnä kuunteluoppilaana ja kokonaisuutta hahmottaessa. Tuntui vaikealta päästä käsiksi
A picture of a student holding a computer in her arms. In the background there are two more students sitting down and discussing.

Savonia-artikkeli: KiVAKO – Iloa oppimiseen tarinan avulla

KiVAKO-hankkeeseen mukaan pääsy tuntui samalla kertaa sekä innostavalta ja mukavalta vaihtelulta omaan opetustyöhön että myös jännittävältä uudelta kokemukselta, koska minulla ei ollut aiempaa hankekokemusta. Olisi varmasti antoisaa tutustua lähes koko Suomen korkeakoulukentän valinnaiskielten opettajiin ja erityisesti oman osahankkeen jäseniin! Olin ilmoittanut kiinnostukseni osallistua joko ranskan tai espanjan kielen osahankkeeseen, ja hankkeen aloitusseminaarissa syksyllä 2018 sain
Kuvituskuva

Savonia-artikkeli: KiVAKO – lisää mahdollisuuksia opiskella kieliä!

Savonian kieltenopettajina meillä oli mahdollisuus olla osana valtakunnallista opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa KiVAKO-hanketta (2018-2021), jossa oli mukana 25 suomalaista korkeakoulua. Lyhenne tulee sanoista kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa. Hankkeessa oli tavoitteena kehittää yhteensä 184 opintopisteen virtuaalinen kielitarjonta 11 kielessä (espanja, italia, japani, kiina, korea, portugali, ranska, saksa, venäjä, viittomakieli ja viro) ja monikielisessä tandemopiskelussa. Tässä tavoitteessa onnistuttiin