Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSPAMY
NimiPalveluohjauksen ammatillinen asiantuntijuus ja moniammatillinen yhteistyö
Nimi englanniksiProfessional Expertise and Multiprofessional Cooperation in Case Management
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-tunnistaa palveluohjauksellisen työn tarvetaustan ja lähtökohdat
-osaa kuvata palveluohjauksen asiakaslähtöisenä prosessina
-ymmärtää moniammatillisen yhteistyön ja verkostoitumisen merkityksen palveluohjauksessa
-osaa analysoida omia osaamishaasteitaan palveluohjauksellisen asiantuntijuuden kehittymisessä
Keskeiset sisällöt- Palveluohjauksen tarve ja lähtökohdat
- Palveluohjausprosessi
- Asiakaslähtöisyys palveluohjauksessa
- Moniammatillinen verkostotyö
- Ammatillinen asiantuntijuus palveluohjauksessa
SuoritustavatLähiopetus, itsenäinen ja yhteisöllinen verkko-opiskelu sekä työelämäläheiset oppimistehtävät
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHelminen Jari 2017: Asiakkaan moniammatillinen ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Edita.

Nukarinen, Roni. 2017. Palveluohjaus sote-uudistuksessa. Laurea-amk.

Pohjonen, Soile & Noso, Marika (toim.). 2017.Kansalainen keskiöön.
Näkökulmia sote-uudistukseen. KAKS-Kunnallinen kehittämissäätiö.

Suominen, Sauli & Tuominen, Merja. 2007. Palveluohjaus. Portti itsenäiseen elämään. Profami Oy.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRatinen Auli

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.