Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSVAI1
NimiVarhaiskasvatuksen pedagogiikka
Nimi englanniksiEarly Childhood Education Pedagogy
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käyttää varhaiskasvatuksen käsitteistöä ja ammattisanastoa
- asettaa kasvatustavoitteita lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen
- laatia ja toteuttaa pedagogisia suunnitelmia perustuen didaktisiin varhaiskasvatuksen lähtökohtiin sekä arvioi niiden toteutumista
- soveltaa varhaiskasvatuksen lapsilähtöisiä työmenetelmiä lapsiryhmän kasvatuksen ja oppimisen ohjauksessa
- toteuttaa kasvatusyhteistyötä moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa
Keskeiset sisällötVarhaispedagogiikan lähtökohdat, lapsilähtöinen varhaiskasvatus, lapsi oppijana, oppimisen sisältöalueet ja tavoitteet, varhaiskasvatuksen ohjausprosessi, ohjausmenetelmät ja didaktiikka, pedagoginen havainnointi ja arviointi, moniammatillinen kasvatusyhteistyö, varhaiskasvatuksen asiantuntijuus ja ammatillinen identiteetti
SuoritustavatOsallistuminen lähiopetukseen, didaktiset harjoitukset ja työelämäläheinen oppimistehtävä, tentti, verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu
Hops-keskustelu
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHELENIUS, Aili ja KORHONEN, Riitta (toim.). 2008. Pedagogiikan palikat. Johdatus varhaiskasvatukseen ja – kehitykseen.

HUJALA, Eeva ja TURJA, Leena (toim.). 2017. Varhaiskasvatuksen käsikirja. Juva: PS-Kustannus. (4., uudistettu painos). Löytyy myös E-kirjana (Ellips).

Sekä muu opintojaksolla ilmoitettava kirjallisuus.
Edeltävät opinnotEdellyttää 90 op. Sosiaalialan tutkinto-ohjelman pakollisia perus- ja ammattiopintoja.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöJuntunen Anne-Leena

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.