Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSVAI3
NimiVarhainen oppiminen ja ohjaus
Nimi englanniksiEarly Learning and Guidance
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-tulkita ja toteuttaa eritasoisia opetussuunnitelmia
-suunnitella ja kehittää lapsen ja lapsiryhmän oppimista
-käyttää lapsille mielekkäitä ja keskeisiä oppimisen sisältöjä
-toteuttaa ja arvioida lapsille ominaisia toimintatapoja yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen kanssa
Keskeiset sisällöt Lapsi toimijana, oppimisen suunnittelu ja kehittäminen yhteistoimintana, didaktiikka, sisällölliset orientaatiot, monikulttuurisuuskasvatus, liikunta ja terveys, musiikki, tanssi, lasten kirjallisuus, tarinallisuus, taide, teatteri, mediakasvatus, draama, leikki, tutkiminen, luontokasvatus ja kestävä kehitys.
Suoritustavat Osallistuminen lähiopetukseen, yhteistoiminnalliset oppimisseikkailut /projetit, itsenäiset oppimistehtävät
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKARILA, Kirsti, ALASUUTARI, Maarit, HÄNNIKÄINEN, Maritta, NUMMENMAA, Anne Raija & Helena Rasku-Puttonen (toim.) Kasvatus- vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.
http://www.vastapaino.fi/vp/images/tekstinaytteet/978-951-768-192-6.pdf
Kovanen, P. VARSU. Varhaisen oppimaan ohjaamiseen. Johdanto, Varsu 1, 2, 3, 4.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöJuntunen Anne-Leena

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.