Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSPER
NimiPerhetyö
Nimi englanniksiFamily Work
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet- arvioida lasten ja nuoren kehitystä uhkaavia tekijöitä ja niiden yhteiskunnallista vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden kasvu-
ja elinolosuhteisiin
- selittää varhaisen tuen tukemisen ja intervention merkityksen
ennaltaehkäisevässä lastensuojelussa
- tunnistaa vanhemmuuden tuen tarpeita, vanhemmuuden arviointimenetelmiä sekä arvioi varhaisen puuttumisen tarpeita
- soveltaa varhaisen tuen työmenetelmiä eri toimintaympäristöissä
Keskeiset sisällöt- lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvät riskitekijät,
- varhainen tunnistaminen ja tukeminen lapsi- ja perhepalveluissa,
- perhetyön toimintaympäristöt ja perhelähtöiset työmenetelmät sekä työmallit,
- perhedynamiikka, riittävän hyvä vanhemmuus, vanhemmuuden arviointimenetelmät,
- mentalisaatio, reflektiivinen työote vanhemmuuden tukemisessa
SuoritustavatTyömenetelmäharjoitukset, tentti, itsearviointi. Hops-keskustelu.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMAROTZ, Lynn R. & KUPZYK, Sara. 2016. Parenting Today´s Children. A Developmenta Perspective. USA.

RÖNKKÖ, Leena & RYTKÖNEN, Timo. 2010. Monisäikeinen perhetyö. Helsinki: WSOYpro.

VILÈN, Marika, SEPPÄNEN, Paula, TAPIO, Nina & TOIVANEN, Riikka. 2010. Kohtaamisia lapsiperheissä. Menetelmiä perhetyöhön. Kirjapaja.

WIELAND, Sandra. 2017. Parents are our other client. NY: Routledge.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPohjolainen Auli

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.