Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSMHAR1A
NimiAsiakastyön työmenetelmäharjoittelu A
Nimi englanniksiProfessional Training( Practical Methods)
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpiskelija jäsentää harjoittelupaikkansa osaksi paikallista sosiaalipalvelujärjestelmää, joka tukee kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Opiskelija perehtyy harjoittelupaikan turvallisuussuunnitelmaan ja siihen liittyviin esimiestehtäviin. Opiskelija syventää asiakastyön osaamistaan valitsemallaan tehtäväalueella. Opiskelija soveltaa sosiaalialan työmenetelmiä ja kehittyy niiden käytössä. Opiskelija harjaantuu ohjaustaidoissa ja rakentaa omaa näkemyksellistä työotetta.
Keskeiset sisällötAsiakastyönprosessi ja palvelusuunnitelma: asiakkaan elämäntilanteen kartoitus ja analyysi sekä tavoitteiden asettaminen työskentelylle. Erilaisten työmenetelmien soveltaminen ja arviointi. Turvallisuussuunnitelma.
SuoritustavatKäytännön harjoittelu, harjoittelun tehtävät , ammatillisen kasvun pienryhmä, harjoittelusta annetaan erillinen ohjeistus.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnotAmmatillinen orientoiva harjoittelu 1 suoritettu hyväksytysti. Harjoittelun aloittaminen edellyttää 90 opintopisteen suorittamista.
Muuta huomioitavaa

Käytännön osuus, harjoittelu 10 vkoa 350h ja harjoittelun tehtävät sekä PLE pienryhmät.
YhteyshenkilöPolón Mira

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.