Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSASPE
NimiSosiaalialan asiakastyön perusteet
Nimi englanniksiClient Work in Social Care
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet- jäsentää asiakkaan elämäntilannetta osana yhteisöjen ja yhteiskunnan kokonaisuutta
- hallita asiakastyön prosessin, eettiset periaatteet ja rakentaa luottamuksellista asiakassuhdetta
- huomioida asiakkaan aseman ja oikeudet asiakastyössä
- pystyy arvioimaan omia voimavarojaan ammattilaisena ja osaa hakea tarvittaessa tukea - käyttää ja soveltaa reflektiivistä työotetta ja dialogisia työmenetelmiä huomioiden asiakkaan elämäntilanteen
Keskeiset sisällöt-Asiakastyön lähtökohdat ja ohjaava lainsäädäntö, salassapito ja vaitiolovelvollisuus
- Asiakaslähtöinen ja voimavarasuuntautunut työote
- Asiakastyön prosessi, tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus asiakastyössä
- Reflektiivinen kyky ja mentalisaatioteorian perusteet
-Dialoginen vuorovaikutus
SuoritustavatLähiopetukseen osallistuminen, yhteistoiminnalliset oppimistehtävät, simulaatioharjoitukset, itse- ja vertaisarviointi
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali
Arki, arvot ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. 2017. Talentia. Sähköinen linkki:
http://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet

Niemi, Petteri ja Kotiranta Tuija 2008: Sosiaalialan normatiivinen perusta. Palmenia Helsinki University Press.

Näkki Pirjo, Sayed Terttu, Helminen Pirjo (toim.) 2015. Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalle. Edita.

Raatikainen Eija 2015: Lujita luottamusta: asiakassuhteen rakentaminen sosiaali- ja terveysalalla. Ps-kustannus.

Viinikka Anne (toim.) ja Kalland. Mirjam 2014: Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa. Mannerheimin lastensuojeluliitto.
Vänskä Kirsti, Laitinen-Väänänen Sirpa, Kettunen Tarja, Mäkelä Juha 2011: Onnistuuko ohjaus?: sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Edita.

Artikkeli:
Larmo, Anneli: 2010. Mentalisaatiokyky: pitää mieli mielessä: Duodecim 126(6), 616-622
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöTuovinen Marjaana

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.