Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSVAI11
NimiRikosseuraamusalan riskienhallinta ja turvallisuus
Nimi englanniksiSafety and Security in Corrections
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa:
- Soveltaa omassa työssään rikosseuraamusalan turvallisuustehtäviä koskevaa normistoa
- Soveltaa työssään turvallisuusviranomaisten yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koskevia säädöksiä
- Tunnistaa rikosseuraamusalan turvallisuusriskejä ja arvioida niiden merkitystä erityisesti rikosseuraamusalan toimintaympäristössä
- Ymmärtää inhimillisten tekijöiden merkitys riskien toteutumiseen ja niiden hallintaan
- Käyttää riskienhallinnan menetelmiä ja kehittää niiden avulla tarkasteltavaa kohdetta
- Laatia organisaation turvallisuussuunnitelmia ja kehittää oman työyhteisön turvallisuuskulttuuria turvallisuusstrategian mukaisesti
- Johtaa turvallisuustoimia rikostorjuntasektorilla
Keskeiset sisällöt- Tiedustelu ja tarkastustoimintaa koskevat säädökset
- Viranomaisyhteistyö
- Vankilaturvallisuus
- Riskien hallinta
- Henkilöturvallisuus
- Turvallisuustekniikka
- Järjestäytynyt rikollisuus
- Radikalisaatio ja ekstremismi
SuoritustavatOsallistuminen verkko-opetukseen, oppimispäiväkirja luentojen ja materiaalin pohjalta, turvallisuusanalyysin laatiminen valitulla riskienhallintamenetelmällä, kirjallisuustentti.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliTyöturvallisuuslaki (728/2002)
Henkilötietolaki (523/1999)
Vankeuslaki soveltuvin osin (767/2005)
Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuuslinjaukset 2015
Jyri Paasonen, Mikko Poutala ja Jari Hänninen (2020): Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikön käsikirja.
Opintojakson verkko-opetusmateriaali ja sähköiset artikkelit
Edeltävät opinnotEdellyttää 120 op sosiaalialan tutkinto-ohjelman pakollisia perus- ja ammattiopintoja ja Sosiaalialan asiakastyön työmenetelmä harjoittelun suorittamista.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKomulainen Johanna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.