Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOE21SASP Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen opinnot
Ammattiopinnot
4 ASPLÄH1 Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5              
4 ASPART1 Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5              
4 ASPMYH1 Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus 5              
4 ASPVUO1 Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä   5            
4 ASPSEK1 Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus   5            
4 ASPKEH1 Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus   5            

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.