Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

RA22SM Agrologin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 RAC01
NimiAsiantuntijaviestintä ja tietotekniikka
Nimi englanniksiCommunication and Computing Skills
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa
- laatia opiskelussa ja työelämässä tarvittavia asiakirjoja
- hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet
- etsiä oman alansa keskeiset tiedonlähteet ja hallitsee tiedonhankinnan perustaidot
- arvioida kriittisesti lähdeaineistoja ja hyödyntää niitä oppimistehtävissä
- osaa valmistautua työelämän esiintymistilanteisiin
- osaa käyttää tietotekniikkaa opiskelussa ja tuntee tietoturvan merkityksen omassa ammatissaan
Keskeiset sisällöt- Tiedonhankinta ja lähteiden käyttö
- Asioiden johdonmukainen, selkeä, havainnollinen ja tavoitteellinen kirjallinen ja suullinen esittäminen
- Erilaiset tekstit (raportti, essee, referaatti)
- Prosessikirjoittaminen
- Asiantuntijana esiintyminen
- Käytettävät tietojärjestelmät ja tietoturva
- Windowsin käyttö
- Tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, internet, etäneuvottelutyökalut, oheislaitteet
Suoritustavat- Lähitunnit
- Verkko-opiskelu
- Itsearviointi ja vertaisarviointi
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- eAineistot ja muu opintojakson alussa sovittava materiaali
- Savonian raportointiohjeet
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRaatikainen Kukka-Maaria

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.