Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

RA22SM Agrologin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 RAA10
NimiKasvi- ja eläintuotannon kenttäkurssi
Nimi englanniksiField Workshops in Plant and Animal Production
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus2 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa
- tunnistaa käytännön olosuhteissa viljelykasvien ja haitallisimpien rikkakasvien eri kasvuvaiheet
- käyttää ammattimaisesti kasvinsuojeluaineita
- arvioida eläinten hyvinvointia ja terveydentilaa käytännön olosuhteissa
- ympäristöä kuormittavat tekijät ja soveltaa ympäristölainsäädäntöä
- perustella ympäristön merkityksen ihmisen hyvinvoinnille
Keskeiset sisällöt- Tärkeimmät viljelykasvit ja peltoviljelyssä esiintyvät haitallisimmat yksi- ja monivuotiset rikkakasvit sekä lajinmukaiset kasvin siemenet ja sirkka- tai versoasteet sekä täysikasvuiset kasvit
- Korjuuaikanäytteet, kasvustohavainnot ja laiduntamisen käytännöt
- Peltokasvien kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat ympäristötekijät ja puutosoireet sekä näihin liittyvät palvelut (esim. satomallit, korjuuaika- ja laatunäytteet, tunnistussovellukset, D-arvo- ja kasvintuhoojaennusteet)
- Kasvintuhoojien tunnistus ja torjunta
- Tilatason eläinten hyvinvoinnin ja terveyden arviointimenetelmät
- Globaalit ja paikalliset ympäristöongelmat sekä niihin vaikuttavat tekijät
Suoritustavat- Lähitunnit
- Verkko-opiskelu
- Harjoitukset kenttäolosuhteissa
- Tentti
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- eAineistot ja muu opintojakson alussa sovittava materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa- Kasvituotanto 4 op, kotieläintuotanto 1 op.
YhteyshenkilöMäkiniemi Kirsi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.