Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

RA22SM Agrologin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 RAP061
NimiKasvit, eläimet ja ympäristö
Nimi englanniksiPlants, Animals and Environment in Agriculture
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa
- soveltaa kasvi- ja eläintuotannon sekä ympäristötekniikan taitoja ja tietoja omalla ammattialallaan hyödyntäen alan tutkimustietoa
- yleisimmät viljelykasvit ja tuntee niiden kehityksen
- eri eläintuotantomuotojen perusprosessit, tuotannossa käytettävää tekniikkaa ja alkutuottajan vastuun ruokaketjussa
- tehostaa ravinteiden kiertoa maatilalla, perustiedot ilmastonmuutokseen varautumisessa maatiloilla sekä Suomen ympäristöhallinnon rakenteen ja keskeisiä ympäristösäädöksiä.
Keskeiset sisällöt- Laadukas alkutuotanto
- Kylvösiemenen laatuominaisuudet ja kylvömäärät
- Makro- ja mikroravinteiden puutosoireet
- Viljelykasveille sopivat orgaanisia ja epäorgaanisia lannoitusaineet
- Yleisimmät kasvintuhoojat ja niiden vioitukset
- Kasvintuhoojien torjuntasuunnitelmat
- Eläintuotannon tekniikka ja täsmäkotieläintuotanto (precision livestock farming)
- Eläinten rekisteröinti
- Eläintuotannon tutkimus
- Viljelymenetelmien vaikutus ravinnevalumiin, ravinteiden tehokas käyttö lannan käsittelyllä, kierrätyslannoitevalmisteet, ravinnevalumien tutkimus ja mallinnus.
- Ilmastonmuutoksen perusteet ja maatilan varautumismahdollisuudet ilmastonmuutokseen.
- Maatilojen yhteistyö ympäristöviranomaisten kanssa, ympäristönsuojelulaki, ympäristöön liittyvät tuet ja nitraattiasetus.
- Kasvi- ja eläintuotannon sekä ympäristöasioiden yhdistäminen
Suoritustavat- Lähitunnit
- Verkko-opiskelu
- Yritys- ja tilavierailut
- Tentit
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- eAineistot ja muu opintojakson alussa sovittava materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa- Kasvituotanto 2 op, kotieläintuotanto 2 op ja ympäristö 1 op
YhteyshenkilöRuuska Salla

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.