Kategoria: Vetovoimainen vanhustyö

Piirroskuvassa kolme ihmistä istuttavat kukkia.

Vetovoimamalli sanoittaa hyvinvoinnin työpaikoilla

Vuoden 2019 hoivakriisin jälkimainingeissa syntynyt vanhustyön veto- ja pitovoiman kehittämiseen luotu Vetovoimainen vanhustyö -hanke kehitti digitaalisen työkalun vanhustyön työyhteisöjen tarpeisiin. Vetovoimamallin itsearviointityökalun avulla työyhteisöt pääsevät arvioimaan, kuinka veto- ja pitovoimaisia ne ovat. Lisäksi malli antaa tietoa vanhustyön veto- ja pitovoimatekijöistä sekä vinkkejä ja hyviä käytäntöjä työyhteisöjen veto- ja pitovoiman kehittämiseen. – Vanhustyön vetovoimamallin tekemisen pohjana
Käsia päällekkäin.

Savonia-artikkeli: Arvostavan vuorovaikutuksen valmennus – kohti avoimempaa keskustelukulttuuria

Vetovoimainen vanhustyö-hankkeen tavoitteena on tukea työyhteisöjä kehittämään toimintaansa entistä veto- ja pitovoimaisemmaksi. Me hankkeessa työskentelevät olemme päässeet tapaamaan parin vuoden aikana useita erilaisia vanhustyön työyhteisöjä ja kuulemaan työntekijöiden ajatuksia, ideoita ja toiveita siitä, kuinka työyhteisöt voisivat edelleen kehittää omaa työyksikköään vetovoimaisemmaksi tai pitovoimaisemmaksi. Tiimin yhteistä keskustelua pidetään tärkeänä Hankkeen aikana yksiköt saivat päättää kehittämiskohteensa
Vanhuksen kädet nuoremman henkilön kädessä.

Savonia-artikkeli: Vanhustyön menestysreseptinä osallistava johtaminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan johtamisen (YAMK) opiskelija Marja Airola tutki Vetovoimainen vanhustyö –hankkeen Vinkkaa paras vanhustyön työyhteisö -kilpailuissa menestyneiden vanhustyön yksiköiden toimintaympäristöä haastattelemalla 21:tä hoitoalan ammattilaista. Airolan ajatus oli löytää keskeisimmät ainesosat vanhustyön menestysreseptiin.
Käsiä tietokoneen näytön edustalla.

Savonia-artikkeli: Hyvän rekrytointi-ilmoituksen ABC

Suomalaisen väestön ikääntymisen myötä vanhustyössä tarvitaan yhä enemmän osaavaa työvoimaa. Alalta poistuu työntekijöitä eläköitymisen ja alan vaihtamisen kautta. Lisäksi työvoiman tarvetta lisää lakiin kirjattu hoitajamitoituksen korotus. Alan veto- ja pitovoiman kehittäminen on tärkeää, jotta
Nurse in hospital with digital tablet.

Savonia-artikkeli: Vetovoimainen vanhustyö -hanke tuotti tulosta

Vetovoimainen vanhustyö -hankkeessa toteutettiin vuosina 2000–2022 muutamien kuukausien mittaisia kokeiluja, joiden tavoitteena oli kehittää vanhustyön yksiköiden toimintaa. Kokeilujen päätyttyä yksiköihin lähetettiin henkilöstökyselyjä, missä selvitettiin työyhteisöissä koettuja veto- ja pitovoimatekijöitä, organisaatioiden vahvuuksia ja niiden kehittämistarpeita.