Kategoria: Vetovoimainen vanhustyö

Vanhuksen kädet nuoremman henkilön kädessä.

Savonia-artikkeli: Vanhustyön menestysreseptinä osallistava johtaminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan johtamisen (YAMK) opiskelija Marja Airola tutki Vetovoimainen vanhustyö –hankkeen Vinkkaa paras vanhustyön työyhteisö -kilpailuissa menestyneiden vanhustyön yksiköiden toimintaympäristöä haastattelemalla 21:tä hoitoalan ammattilaista. Airolan ajatus oli löytää keskeisimmät ainesosat vanhustyön menestysreseptiin.
Käsiä tietokoneen näytön edustalla.

Savonia-artikkeli: Hyvän rekrytointi-ilmoituksen ABC

Suomalaisen väestön ikääntymisen myötä vanhustyössä tarvitaan yhä enemmän osaavaa työvoimaa. Alalta poistuu työntekijöitä eläköitymisen ja alan vaihtamisen kautta. Lisäksi työvoiman tarvetta lisää lakiin kirjattu hoitajamitoituksen korotus. Alan veto- ja pitovoiman kehittäminen on tärkeää, jotta
Nurse in hospital with digital tablet.

Savonia-artikkeli: Vetovoimainen vanhustyö -hanke tuotti tulosta

Vetovoimainen vanhustyö -hankkeessa toteutettiin vuosina 2000–2022 muutamien kuukausien mittaisia kokeiluja, joiden tavoitteena oli kehittää vanhustyön yksiköiden toimintaa. Kokeilujen päätyttyä yksiköihin lähetettiin henkilöstökyselyjä, missä selvitettiin työyhteisöissä koettuja veto- ja pitovoimatekijöitä, organisaatioiden vahvuuksia ja niiden kehittämistarpeita.
Valokuvia näyttelyssä.

Hoitaja ei ole sisar hento valkoinen – Meeri Koutaniemen valokuvataidetta Savonialla

Valokuvaaja Meeri Koutaniemen ja ammattiliitto Tehyn yhteisessä Kasvokkain-valokuvanäyttelyssä ääneen pääsee Suomen hoitohenkilökunta, joka usein esitetään mediassa vain numeroina ja ammattikuntana. Näyttelyllä halutaan korostaa, että kyse on yksilöistä, joilla jokaisella on omat tunteensa ja kokemuksensa. Anestesiahoitaja Jenna Komulainen on yksi Koutaniemen kuvauskohteista. – Tuntui hyvältä tuoda myös meidän anestesiahoitajien ääntä kuuluviin, koska olemme näkymätön ryhmä
lääkäri ja pariskunta vastaanottohuoneessa

Savonia-artikkeli: Kuka söi lääkkeet?

Kirjaamisvelvollisuus koskee kaikkia terveydenhuollon asiakkaiden parissa hoitotyötä tekeviä henkilöitä, mukaan lukien hoiva-avustajia. Sen tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta ja hoidon jatkuvuutta sekä helpottaa niin omaa kuin kollegoidenkin työtä.
Kädet ja vanha valokuva

Savonia-artikkeli: Kun äiti ei enää muista

Yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet säilyvät läpi elämän. Kun kognitiivinen vanheneminen lyö kapuloita sujuvan kanssakäymisen rattaisiin, on aika tarkastella omia vuorovaikutustaitoja. Keski-iän lähestyessä ja sen ylittyessä moni huomaa, että omien vanhempien kanssa käytävät keskustelut eivät välttämättä suju enää ihan niin jouhevasti kuin silloin ennen. Kognitiivinen vanheneminen eli ajattelemisen, muistamisen, oppimisen ja havaitsemisen heikkeneminen on luonnollinen
mustavalkoisessa kuvassa useita kämmeniä päällekkäin

Savonia-artikkeli: Saattohoito tukee kuolevan kokonaisvaltaista hyvinvointia

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan kehittyneiden maiden ihmiset elävät koko ajan pidempään. Samalla niissä myös kuollaan yhä sairaampina. Tämä johtaa palliatiivisen hoidon merkityksen ja tarpeen kasvamiseen. The Economist Intelligence Unitin vuonna 2015 toteuttaman saattohoitovertailun mukaan Suomi on saattohoidossa Pohjoismaiden heikoin ollen sijalla 20. Ohi kiilaavat Norja (13.), Ruotsi (16.) ja Tanska (19.). Vertailun ykkönen oli