Kategoria: Inhimillinen turvallisuus

Opiskelijoita tietokoneen äärellä

Laatuajattelua Euroopan mallilla

Savonia-ammattikorkeakoulun YAMK-opintojaksolla ”Laatu, johtaminen ja suorituskyky” pyritään sisäistämään laatuajattelua erityisesti uudistetun Euroopan laatupalkintomallin (EFQM 2021) kautta katsottuna.
Terveydenhoitajaopiskelijat tutkivat papereita.

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kohtaaminen ensihoidossa

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kohtaaminen ensihoidossa SavoniaAMK · Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kohtaaminen ensihoidossaTEKSTIVASTINE Jaksossa käsitellään ensihoitajaopiskelijoiden tekemän opinnäytetyön pohjalta asiakkaan kohtaamista ensihoidossa. Opinnäytetyön tekijät Anni Nykänen, Alisa Miettinen, Henna Lahikainen ja Tommi Immonen ovat tehneet kyselyn, jonka otos kerättiin anonyymisti Mieli ry:n ja somen kautta ensihoidon asiakkailta. Keskustelemassa ovat opiskelijat Anni Nykänen ja Alisa Miettinen,
Kaksi insinööriä työasuissa rakennustyömaalla katsoo piirustuksia läppäriltä.

Savonia-artikkeli: Vihreämpää tulevaisuutta rakentamassa

Ihminen vaikuttaa toiminnallaan maapallomme ilmasto-olosuhteisiin. Kasvihuonekaasut saavat aikaan maapallomme lämpimänä pitävän kasvihuoneilmiön. Luonnostaan ilmakehässä esiintyy kasvihuonekaasuja, mutta ihmiskunnan aiheuttamat päästöt lisäävät kasvihuonekaasuja huomattavasti. Päästöjä muodostuu myös rakentamisesta ja rakennusten käytöstä. Rakentamisen ja rakennusten käytönaikaisiin päästöihin voidaan kuitenkin vaikuttaa suunnitteluratkaisuilla. Tulevaisuudessa Suomessa rakentamista aiotaan ohjata vähähiilisempään suuntaan lainsäädännöllä. Ilmastonmuutokset vauhti IPCC eli hallitusten välinen ilmastopaneeli
Ihmisen siluetti auringonlaskua vasten, henkilö nuotion äärellä kahvipannun kanssa.

Puijo Summit ihmisen ja luonnon yhteisellä polulla

Torstaina 5. toukokuuta järjestetään ensimmäinen Puijo Summit, joka tarttuu luontokatoon eli luonnon monimuotoisuuden ja elonkirjon heikentymiseen tarkastelemalla kaupunki-luontosuhteen muutosta. Summitin tavoitteena on nostaa esiin keskustelua ilmasto- ja ympäristöturvallisuudesta sekä hyvinvoinnin edistämisestä. Tapahtuma on osa Euroopan tulevaisuuskonferenssi -sarjaa ja sen järjestävät yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon liitto, Europe Direct Kuopio sekä Pohjois-Savon ELY-keskus.  Puijon Majalla
Kuvituskuvassa pieni pensas on leikattu kasvukäyrää kuvaavaan muotoon.

Savonia-artikkeli: Kohti strategista vastuullisuutta

Vastuullisuuden voidaan nähdä olevan globaali megatrendi, jonka myötä yrityksiltä edellytetään konkreettisia toimia vastuullisuuden edistämiseksi ja siitä viestimistä. Näiden vaatimusten taustalla ovat yritysten sidosryhmät kuten asiakkaat, työntekijät, omistajat, sijoittajat ja rahoittajat sekä julkinen sektori. Tämän lisäksi yrityksille on tulossa sääntelyä kuten valmisteilla oleva yritysvastuulaki, joka edellyttää yrityksiltä strategisia vastuullisuustoimia. ”Kuolleella planeetalla ei ole työpaikkoja, hyvinvointia tai