Maapallo kuvituskuva

Savonia-artikkeli: Tällä menolla kohti kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa

Osaamisen ja osaajien tuottaminen sekä soveltava tutkimus ovat tapojamme tukea yhteiskunnan sekä työ- ja elinkeinoelämän kestävää ja vastuullista kehitystä.

Savonian vastuullisuusohjelman mukaisesti toimimme ekologisesti, sosiaalisesti, tietoturvallisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Taloudellisen vastuun perustana on omasta kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtiminen, jolloin Savonialla on edellytykset huolehtia myös sosiaalisesta ja ympäristövastuusta. Ekologista vastuullisuutta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti huomioiden ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta. Sosiaalisella vastuullisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä vaikutuksia, joita Savonian toiminnalla on opiskelijoille, henkilökunnalle ja ammattikorkeakoulun sidosryhmille

Tutkimusalojen toiminta tuottaa vastuullista vaikuttavuutta yhteiskuntaan kehittämällä elinkeinoelämän kumppanina ratkaisun avaimia ja kilpailukykyä kestävän kasvun liiketoimintamahdollisuuksiin. Tutkimme teemoja ja tuotamme osaamista ja tuloksia, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa. Tuotamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin, edistämme kestävää kehitystä ja varaudumme ilmastonmuutoksen sekä luontokadon vaikutuksiin.

Toimintamme läpileikkaavana teemana on inhimillinen turvallisuus. Inhimillisen turvallisuuden näkökulma yhdistää Savonian monialaisuuden YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja katastrofiriskien vähentämiseen.

Vuonna 2023 pilotoimme organisaatiotasolla SDG tavoitteita 2, 3, 4 ja 9.

Toimia ja toimenpiteitä vuonna 2023

4. Hyvä koulutus

Koulutamme osaajia, jotka edistävät kestävää kehitystä ja torjuvat ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia yhteiskunnassa.

Savoniasta valmistuvilla on valmiudet toimia kansainvälisessä, monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja ymmärtää globaaleja haasteita ja kestävän yhteiskunnan periaatteita.

Vastuullisuusosaaminen linkittyy tutkintokoulutuksiin opetussuunnitelmien tasolla. Kaikkiin tutkinto-ohjelmiin on valmisteltu alakohtaiset vastuullisuuslupaukset.

Valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisaste on keskimäärin 90 prosenttia ja valtakunnallisen Uraseurantakyselyn mukaan opiskelijat ovat tyytyväisiä tutkintoonsa.

Savonia tarjoaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa ja verkostojensa kanssa monipuolisia palveluita sotaa paenneiden ukrainalaisten kouluttautumisen ja työllistymisen edistämiseksi Pohjois-Savossa.

https://www.savonia.fi/hankkeet/koulutus-rauhan-asialla-savonialla-monipuolisia-palveluja-ukrainalaisille/

Savonia tarjoaa kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvää osaamistaan myös jatkuvan oppimisen tarjonnassaan (avoin amk, CampusOnline)

Kesä 2023:

 • Kohti hiilineutraalia Suomea (YAMK)
 • Monikulttuuristuva työympäristö (YAMK)
 • Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin (YAMK)
 • Sustainable development in changing climate, what has it to do with me? (YAMK)
 • Vastuullinen organisaatio (YAMK)

Syksy 2023:

 • Sustainable Fashion
 • Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin (YAMK)
 • Sustainable development in changing climate, what has it to do with me? (YAMK)
 • Monikulttuuristuva työympäristö (YAMK)
 • Security and Ethical Approaches in Digitalised Health Services (YAMK)
 • Vastuullinen organisaatio (YAMK)
 • KIDE_Kiertotalous muotoilussa
 • Vastuullinen muoti
 • Tulevaisuuden kestävän kehityksen lähtökohtia (YAMK)
 • Kohti hiilineutraalia Suomea (YAMK)
 • Vastuullinen organisaatio (YAMK)
 • Ilmastoturvallisuuden lähtökohtia (YAMK)
 • Vastuullinen vihreä siirtymä (YAMK)
 • Ilmastoturvallisuuden vaikuttavuuden arvioinnin ja ennakoinnin menetelmät (YAMK)
 • One Health: ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteinen terveys (YAMK)
 • Green care -luontohyvinvointikonseptin mahdollisuudet (YAMK)
 • Ilmastoturvallinen terveydenhuolto (YAMK)
 • Ilmastoturvallisuus maataloudessa (YAMK)
 • Ilmastoturvallisuus, ruoantuotannon kestävyys ja ruokaturva (YAMK)
 • Digivihreä teknologiateollisuus (YAMK)
 • Vähähiilinen teknologiateollisuus (YAMK)
 • Maatilan ilmastoturvallisuuden kehittäminen (YAMK)
 • Green Hydrogen Solutions for Climate Friendly Energy Production (YAMK)

Lisäksi olemme tarjonneet tuotteistettuja osaajakoulutuksia ja osaamiskokonaisuuksia:

JOTPA (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen) rahoittama avoimen amk:n koulutus:

Ajankohtaista uutisointia Savonian verkkosivuilla:

Itäsuomalaiset korkeakoulut tiivistävät koulutusviennin yhteistyötään

Mitä kuuluu Savoniasta valmistuneille?

Lähihoitajat huomio! Opiskele sairaanhoitajaksi tai sosionomiksi 2,5 vuodessa

3. Terveyttä ja hyvinvointia

Savonia valittiin keväällä 2023 Suomen parhaaksi työpaikaksi Suomen Parhaat Työpaikat™ -listan suurten yritysten sarjassa. Voitto on historiallinen, sillä koskaan aiemmin ykkössijalla ei ole ollut koulutusorganisaatio. Työntekijöiden luottamus Savoniaan on huippuluokkaa: 93 prosenttia vastanneista pitää Savoniaa todella hyvänä työpaikkana. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 prosenttia.

Savonia menestyi myös Euroopan Parhaat työpaikat listalla, sijoittuen sijalle 14.

Hyvän työkulttuurin osaamista jaettiin muille työyhteisökoulutusten kautta:

https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/muu-jatkuva-oppiminen/savonia-tyoyhteisonne-kehittajana/

Päivitimme Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmamme.

https://www.savonia.fi/tutustu-savoniaan/tietoa-savoniasta/saavutettava-savonia/yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvo/

Savonian Wellness Center tuottaa hyvinvointipalveluita kaikenikäisille Pohjois-Savon alueella. Palvelut ovat avoinna kaikille hyvinvoinnistaan kiinnostuneille työyhteisöille, yrityksille sekä yksityishenkilöille.

https://wellnesscenter.savonia.fi/

Hyvinvointi on yksi Savonia-ammattikorkeakoulun kuudesta strategisesta tutkimusalasta. Tuotamme tutkimus-, kehitys ja innovaatiopalveluja sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin.

https://hyvinvointi.savonia.fi/https://hyvinvointi.savonia.fi/

Ajankohtaista uutisointia Savonian verkkosivuilla:

Miten Savoniasta tuli Suomen paras työpaikka?

Opiskelijoiden hyvinvointiviikko kiinnittää huomiota vapaa-aikaan

Kestävä ja älykäs hyvinvointi -vahvuusalalla yhdistyvät sote-ala ja uusin teknologia

Savonia työpaikkana: Suomen paras ja nyt myös Euroopan 14. paras

Mentoriksi korkeakouluopiskelijoille

Savonia kannustaa tuomaan omaa osaamista näkyviin

Wellness Center tarjosi ikäihmisille liikunnallisen iltapäivän

Korkeakoulujen monikulttuurisuutta ja yhdenvertaisuutta vahvistetaan Itä-Suomessa

2. Ei nälkää

Savonian ruokaliiketoiminnan tavoitteena on ruokajärjestelmän kestävyyden varmistaminen ja resilienssin parantaminen​.

https://www.savonia.fi/yrityksille/tutkimus-ja-kehittaminen/vahvuusalat/ruokaliiketoiminta/

Ajankohtaista uutisointia Savonian verkkosivuilla:

Pelastetaan suomalainen ruoantuotanto – agrologikoulutus antaa siihen osaamisen

9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Bio- ja kiertotalouden vahvuusalalla toteutetaan yritysten ja yhteiskunnan kestävää kehitystä, jonka keskiössä ovat biopohjaiset tuotteet ja materiaalikierto.

Vesiturvallisuudessa toiminnan painopisteitä ovat veden käsittelyteknologiat sekä älykkäät vesihuollon ratkaisut. 

Kone- ja energiateollisuuden vahvuusalalla tuetaan kestävää liiketoimintaa ja vihreää siirtymää yhdessä alakohtaisetn ekosysteemien kanssa. Keskeiset tutkimuskohteet ovat tuotteiden ja tuotantolaitosten uudistaminen, lisäävä valmistus, uusiutuvat energialähteet, uudet energiamuodot ja energian varastointi.

Monialaisella tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnalla kehitetään uusia innovaatioita ja uutta liiketoimintaa muun muassa ekologisuuden ja kiertotalouden sekä luonnon, matkailun ja hyvinvoinnin aloilla.

Business Center on pohjoissavolainen palveluverkosto, joka vahvistaa yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista. Business Center edistää myös Pohjois-Savon yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusta yrittäjäjärjestöjen, oppilaitosten ja kuntien yhteistyönä.

Ajankohtaista uutisointia Savonian verkkosivuilla:

Tekstiili muuntuu digitaaliseksi muodiksi

Microkadun vesilabrassa syntyi tärkeä sukka – estää toiseksi suurimman mikromuovin lähteen päästöt

Kohti ilmastoystävällista maankäyttöä

DiVahanke kerää palautetta yrityksiltä

Pohjois-Savon yrittäjyys- ja innovaatiovaikuttajia palkittiin

Pienyrittäjien vastuullisuusopas tarjoaa askelmerkkejä vastuullisuuteen

Savonia on tuonut ilmastoon liittyvät teemat vahvasti osaksi TKI-toimintaa. Ilmastoturvallisuutta, siihen liittyviä liiketoimintaverkostoja ja osaamista on kehitetty useista hankkeista muodostuneena tutkimuskokonaisuutena. Tutkimus on tuottanut myös uusia vastuullisuuteen liittyviä koulutussisältöjä eri aloille. Savonian koordinoima ILCA (Innovation Laboratories for Climate Actions) on ulottanut tämä toiminnan kansainväliselle tasolle ja luonut myös kytkentää kumppanuuksien kautta Ukrainan tulevaan jälleenrakennukseen ja sen ilmastoulottuvuuksiin.

Kestävää ja vastuullista kampusarkea

Kokonaistilamäärän vähentäminen, tilankäytön optimointi ja energiansäästötoimenpiteet vähentävät merkittävästi Savonian toiminnasta aiheutuvaa ympäristökuormitusta.

Olemme panostaneet muun muassa vastuulliseen liikkumiseen suosimalla sähköautoilua sekä kannustamalla opiskelijoita ja henkilöstöä yhteiskäyttöpolkupyörien käyttöön.

Vaikuttavaa viestintää

Savonia viestii aktiivisesti toiminnastaan kestävän ja vastuullisen yhteiskunnan rakentamiseksi.

Vastuullisuussivustollamme kerromme ajankohtaisista kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvistä teemoista Savonia-artikkeleiden ja uutisten muodossa

Savon Sanomien Liikettä liiketoimintaan -blogissa käsiteltiin vastuullisuuteen liittyviä teemoja.

Kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvä osaamisemme on esillä myös erilaisissa tapahtumissa ja seminaareissa.

Kuopion museolla järjestetyssä Kestävän hyvinvoinnin askelmerkit -tapahtumaan osallistui noin 300 henkilöä https://www.savonia.fi/uutiset/vastuullisuuteen-ja-hyvinvointiin-keskittyva-tapahtumapaiva-kuopion-museolla-la-28-10-omenapiirakkakahvit-100-ensimmaiselle/

Kirjoittaja:

Anne Heikkinen, viestintä- ja vaikuttavuusjohtaja, Savonia-amk