Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KMV Sosionomin tutkinto-ohjelma, varhaiskasvatus (monimuotototeutus)

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 K 1 KS 1 S 2 K 2 KS 2 S 3 K 3 S 4 K 4 S
 
Perusopinnot
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
4 STYOP01 Oppijana korkeakoulussa 5                  
4 STYAS02 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa 5                  
4 STYSV02 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel     5              
4 STYEN02 English in Social and Health Care and Intercultural Communication       5            
4 STYTU02 Tutkin, oivallan, kehitän       5            
4 STYTY01 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys           5        
 
Ammattiopinnot
Pakolliset ammattiopinnot
4 SSOPA Oppiminen ja avoimet oppimisympäristöt 5                  
4 SSLUKI Luova ja kehittyvä ihminen 5                  
4 SSOST Osallisuus ja sosiaalinen tuki 5                  
4 SSASPE Sosiaalialan asiakastyön perusteet 5                  
4 SSMUKA Muuttuva kasvatustyö   5                
4 SSPER Perhetyö   5                
4 SSNUME Sosiaalinen nuorisotyö ja mediakasvatus   5                
4 SSHYSM Hyvinvoinnin sosiaalinen ulottuvuus ja yhteiskunnan muutos     5              
4 SSKITI Ammatillinen kirjaaminen ja tieteellinen viestintä     5              
4 SSTRO Toiminnalliset ryhmätyön menetelmät       5            
4 SSKUTO Sosiaalinen kuntoutus ja toimintakyvyn vahvistaminen       5            
4 SSLATU Sosiaalialan lainsäädäntö ja sosiaaliturva         5          
4 SSPAMY Palveluohjauksen ammatillinen asiantuntijuus ja moniammatillinen yhteistyö           5        
4 SSMTV Mielenterveystyö, psykososiaalinen tuki ja lähisuhdeväkivalta           5        
4 SSLAS Lastensuojelu           5        
4 SSOSPÄ Sosiaalialan päihdetyö           5        
4 SSMOKT Multicultural Work             5      
4 SSKES Kehittäminen ja esimiestyö sosiaali- ja varhaiskasvatusalalla             5      
4 SSASYV Sosiaalialan asiantuntijuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen             5      
Syventävät ammattiopinnot
Varhaiskasvatuksen osaaja
4 SSVAI1 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka     5              
4 SSVAI2 Erityinen tuki ja lapsen osallisuuden vahvistaminen       5            
4 SSVAI3 Varhainen oppiminen ja ohjaus           5        
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 SSOHAR1A Asiakastyön orientoiva harjoittelu A     10              
4 SSOHAR1B Asiakastyön orientoiva harjoittelu B     5              
4 SSMHAR1A Asiakastyön työmenetelmäharjoittelu A         10          
4 SSMHAR1B Asiakastyön työmenetelmäharjoittelu B         5          
4 SSKHAR1A Syventävä kehittämistyön harjoittelu A             10      
4 SSKHAR1B Syventävä kehittämistyön harjoittelu B             5      
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö           15        
   5 SOTEONT10  Opinnäytetyön suunnittelu       5            
   5 SOTEONT20  Opinnäytetyön toteutus         5          
   5 SOTEONT30  Opinnäytetyön viimeistely           5        
   5 SOTEONT40  Kypsyysnäyte           0        
4 SAVONT2 Opinnäytetyö           15        
   5 SOTEONT50  Opinnäytetyö, projekti 1       5            
   5 SOTEONT60  Opinnäytetyö, projekti 2         5          
   5 SOTEONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen           5        
   5 SOTEONT80  Kypsyysnäyte           0        
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 STMON2 Moniammatillinen hanketyö     5              
4 SSHYTEL Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja lääkehoito       5            
4 SSJKT Järjestö- ja kansalaistoiminnan työelämäjakso     5              
4 TFMLK02 Moniammatilllinen lasten kuntoutus     5              

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.