Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TFPER02
NimiFysioterapian lähtökohdat ja toiminnalliset perusteet (sisältää harjoittelua 1,5 op)
Nimi englanniksiBasics in Physiotherapy
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOsaa selittää fysioterapian keskeisiä käsitteitä ja fysioterapian asiantuntijuusalueita. Osaa selittää asiakaslähtöisyyden fysioterapiassa.

Osaa nimetä fysioterapian eettiset ja lainsäädännölliset periaatteet. Osaa selittää näyttöön perustuvan toiminnan fysioterapiassa. Osaa määritellä ammattieettiset periaatteet ja kuvata niiden tarkoitusta sosiaali- ja terveysalan työssä. Löytää havainnoiden ja palpoiden ihmisen perusrakenteet sekä erottaa pehmytkudosten muutoksia. Osaa käyttää erilaisia pehmytkudoskäsittelyn tekniikoita. Osaa kuvailla perusliikkumista.

Osaa työskennellä tiimissä ja ottaa vastuuta omasta tekemisestään. Osaa kertoa, mitä on yrittäjämäinen työskentelyote.

Osaa nähdä itsensä osana monialaista työryhmää.
Keskeiset sisällöt- Fysioterapian historia
- Fysioterapian filosofiset ja eettiset perusteet
- Fysioterapia elementit, fysioterapianimikkeistö ja Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF)
- Näyttöön perustuva fysioterapia
- Terveydenhuollon lainsäädäntö
- Fysioterapian asiantuntijuus eri toimintaympäristöissä
- Pehmytkudoskäsittelyn perusteet
- Perusliikkuminen
- Omaehtoinen ja sisäinen yrittäjyys
-Monialainen lähestyminen ammattikorkeakouluopiskelijana
Suoritustavat- Osallistuminen lähiopetukseen
- Harjoitustunnit manuaalisesta terapiasta ja perusliikkumisesta (läsnäolo 100%)
- Haastattelutehtävä (ICF)
- Perusliikkumisen havainnointitehtävä
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Autti-Römö I, Salminen A, Rajavaara M & Ylinen A. (toim.) 2016. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim.
- Kauranen K. 2017. Fysioterapeutin käsikirja. Helsinki: SanomaPro.
- Muscolino J. 2019. Anatomia & Palpaatio. 1. painos. Lahti: VK-kustannus Oy
- Pihlman M, Heiskanen J, Luomala T & Kaaretsalo A. 2017. Hieronnan käsikirja. Helsinki : Sanoma Pro Oy
- Reichert B. 2005. Käytännön anatomia - ylä- ja alaraajan tutkiminen palpaation keinoin. Lahti : VK-kustannus
- Reichert, B. 2008. Käytännön anatomia 2 - pään ja selkärangan tutkiminen palpaation keinoin. Lahti : VK-Kustannus
- Saari M, Lumio M, Asmussen P & Montag H-J. 2009. Käytännön lihashuolto - warm up, cool down, venyttely, hieronta, urheiluhieronta ja teippaus. Lahti : VK-kustannus
- eAineisto:
ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. THL:n aineisto verkossa.
Fysioterapia. Suomen Fysioterapeutit: Fysioterapiasuositukset. Fysioterapeutti muuttuvassa maailmassa, ydinosaaminen ja valmiudet eri tehtäviin. Suomen fysioterapeuttien aineisto verkossa.
- Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKinnunen Anu

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.