Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TFTOA02
NimiToimintakyvyn arviointi
Nimi englanniksiAssessment of Functioning
Laajuus10 op
Vieraskielinen osuus1 op
OsaamistavoitteetOsaa selittää ihmisen kuormitukseen vaikuttavat tekijät. Osaa valita tarkoituksenmukaisia fyysisen suorituskyvyn mittausmenetelmiä. Osaa selittää tuloksia ja tehdä joitakin johtopäätöksiä ihmisen fyysisestä suorituskyvystä ja hyödyntää niitä fysioterapeuttisessa ohjauksessa. Tunnistaa fysioterapiatarpeen ja osaa valita ja perustella tarkoituksenmukaisia ja luotettavia fysioterapeuttisia arviointimenetelmiä (havainnointi, haastattelu, palpointi, mittaaminen). Osaa tehdä arvioinnin perusteella johtopäätöksiä sekä fysioterapeuttisen diagnoosin. Osaa dokumentoida fysioterapeuttisen tutkimisen tulokset ja osaa laatia asiakaslähtöiset ja mitattavat tavoitteet. Osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan. Osaa tehdä perusteltuja opintovalintoja sekä yhdistää niihin kansainvälistymisen, alan ammatillisten vaihtoehtojen ja urasuunnittelun näkökulman.
Keskeiset sisällöt- Kuormitusfysiologia
- Fyysisen suorituskyvyn mittausmenetelmät
- Fyysisen suorituskyvyn mittausmenetelmien tulkinta
- Fysioterapeuttisen tutkimisen ja arvioinnin menetelmät
- Johtopäätökset ja fysioterapeuttinen diagnoosi
- Dokumentaatio
- Fysioterapiatavoitteen asettaminen
- Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, henkilökohtainen oppimisympäristö ja oman oppimisen reflektio
- Kulttuurisuus ja fysioterapia eri maissa, kv-keskustelu
Suoritustavat- Aktivoivat luennot
- Harjoitustunnit (läsnäolo 80 %)
- Yksilökokeet
- Asiakasraportti
- Fysioterapiaseloste asiakastilanteesta
- HOPSin päivitys ja tarpeen mukaan ohjauskeskusteluihin osallistuminen
- Kuormitusfysiologian exam-verkkotentti
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Abrahamson E & Langston J. 2020. Lihastestaus- käytännön opas terapeuteille. 1. suomenkielinen painos, suom. Ahonen J & Turkki V. Jyväskylä: VK-Kustannus.
- ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus.
- Keskinen KL, Häkkinen K & Kallinen M (toim.). 2018. Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura ry.
- Magee D & Manske R. 2020. Orthopedic physical assessment. 7th Edition. Elsevier.
- Mero A, Nummela A, Keskinen K & Häkkinen K. 2007. Urheiluvalmennus. Jyväskylä: VK-Kustannus.
- Muscolino JE. Anatomia ja palpaatio. 2019.1. suomenkielinen painos, suom. Grönholm M. Jyväskylä: VK-Kustannus.
- Suni J. & Taulaniemi A. (toim.) 2015. Terveyskunnon testaus: menetelmä terveysliikunnan edistämiseen. 1.-2.painos. Helsinki: Sanoma Pro.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKääriäinen Raimo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.