Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TFEST02
NimiEsteetön osallistuminen
Nimi englanniksiAccessible Environment for All
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOsaa selittää apuvälinejärjestelmän ja lainsäädännön. Osaa selittää yleisen apuvälinehankintaprosessin kuntoutuksessa. Osaa arvioida asiakkaan asumisen ja elinympäristön esteettömyyttä ja tuoda esille muutostarpeita. Osaa analysoida biomekaniikan ja kehon kuormittumisen vaikutuksia istuma-, seisoma- ja nostotyönergonomiaan.

Osaa ohjata erilaisia asiakasryhmiä ottaen huomioon ryhmäläisten liikunnalliset rajoitukset. Osaa soveltaa liikuntamuotoja ja -tilanteita näille ryhmille sopiviksi.

Keskeiset sisällöt- Apuvälinejärjestelmä ja apuvälineet
- Asumisen ja elinympäristön esteettömyys
- Istuma-, seisoma- ja nostotyön ergonomia
- Soveltava liikunta
- Lliikunnan merkitys eritysryhmille ja eri lajeihin tutustumista
- Soveltavan liikunnan ohjaaminen asiakasryhmille
Suoritustavat- Osallistuminen lähiopetukseen sekä vierailuihin
- Harjoitustunnit (läsnäolo 80%)
- Portfolio I (kuntoutus, harjoittelu), sen esittäminen ja vertaisarviointi
- Esteettömyys- ja ergonomiatehtävä osana portfoliota
- Teoriakoe
- Ohjaustilanteiden suunnittelu ja ohjaus ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Rintala P, Huovinen T & Niemelä S. 2012. Soveltava liikunta. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura 2012.
- Salminen A-L. (toim.) 2010. Apuvälinekirja. Helsinki: Oppimateriaalikeskus Opike.
- STM. 2020. Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020. Opas apuvälinetyötä tekeville ja ohjeita asiakkaille. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:23. Saatavilla: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162395
- Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKinnunen Anu

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.