Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TFMEN32
NimiFysioterapiakäytännöt 3
Nimi englanniksiPhysiotherapy Methods 3
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOsaa soveltaa ja arvioida ohjaus- ja terapiakäytäntöjä ikääntyneiden toimintahäiriöiden fysioterapiassa ja kuntoutuksessa. Osaa perustella valintansa tutkitulla tiedolla.

Osaa analysoida, valita ja muuttaa tarvittaessa yksilöllisiä liikkeiden ohjaustapoja. Käyttää monipuolisesti ja perustellen opetus- ja ohjausmenetelmiä. Osaa analysoida omaa opetus- ja ohjausosaamistaan.

Osaa määritellä ja soveltaa fysioterapian käytänteisiin psykiatristen ja geriatristen sairauksien etiologiaa, diagnosointimenetelmiä, oireita ja hoitomenetelmiä.

Keskeiset sisällöt- Ikääntyneiden toimintahäiriöiden fysioterapia
- Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta
- Geriatria
- Psykiatria
Suoritustavat- Lähiopetus
- Verkkotyöskentelyä ja itsenäinen opiskelu
- Ikääntyneiden toimintahäiriöiden fysioterapian teoriakoe tai muu opintojakson alussa sovittava arviointitapa (opetus- ja ohjausosaaminen sekä ikääntyneiden fysioterapia)
- Tentti (psykiatria)
- Tentti (geriatria)
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Heikkinen E, Jyrkämä J & Rantanen T. (toim.) 2013. Gerontologia. Saarijärvi: Duodecim ( soveltuvin osin)
- Helminen J & Armanto A. 2017. Asiakkaan moniammatillinen ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Helsinki: Edita
- Lönnqvist J, Marttunen M, Henriksson M, Partonen T, Aalberg V & Seppälä O. 2017. Psykiatria.12. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim (soveltuvin osin)
- Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T, Sulkava R, Viitanen M & Arkkila P. 2016. Geriatria. Helsinki: Duodecim (soveltuvin osin)

- Ajankohtaiset englanninkieliset tutkimusartikkelit

English:
- Bastable, S. 2017. Essential of patient education. 2ed Edition. Jones & Bartlett Learning: Burlington.
- Caplan G. 2014. Geriatric medicine: an introduction. Melbourne: IP Communications
- Videbeck S.L. 2014. Psychiatric-Mental Health Nursing. 6th edition. Philadelphia: LWW
- Articles in English.

E-aineistot:
- Caplan G. 2014. Geriatric medicine: an introduction. Melbourne: IP Communications
- Cuccione A, Wong R & Avers D. 2012. Geriatric physical therapy. 3rd Edition. Imprint: Mosby
- Lönnqvist J, Marttunen M, Henriksson M, Partonen T, Aalberg V & Seppälä O. 2017. Psykiatria. Helsinki: Duodecim
- Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T, Sulkava R, Viitanen M & Arkkila P. 2016. Geriatria. Helsinki: Duodecim
- Videbeck S.L. 2014. Psychiatric-Mental Health Nursing. 6th edition. Philadelphia: LWW.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaOpetuskieli englanti, jos opintojaksolla kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita
YhteyshenkilöÄijö Marja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.