Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYPA21SY Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi5 SAVYONT50
NimiMenetelmäopinnot ja tutkimusviestintä
Nimi englanniksiResearch Methods and Academic Writing
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa arvioida työelämän tutkimus- ja kehittämistarpeita ja hankkia tieteellisesti luotettavaa tietoa kehittämisen taustaksi. Hän osaa valita tutkimus- ja kehittämiskohteen kannalta tarkoituksenmukaisimman lähestymistavan ja huomioida tutkimuseettiset kriteerit työn etenemisen eri vaiheissa. Opiskelija saa valmiuksia valita ja hyödyntää erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä. Opiskelija osaa analyyttisesti ja luotettavasti raportoida tutkimus- ja kehittämistyön tulokset. Hän osaa tuottaa tutkimustekstiä, joka täyttää tyyliltään, kieleltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin tekstilajipiirteet.
Keskeiset sisällöt- Tutkimus- ja kehittämisprosessi
- Työelämän tutkimus- ja kehittämistarpeiden havainnointi ja arviointi
- Tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
- Kehittämisen ja tutkimisen erilaisia lähestymistapoja
- Tutkimus- ja kehittämisaineiston hankinta, analyysi ja tulkinta
- Tutkimus- ja kehittämistyön akateeminen kirjoitusprosessi, suullinen viestintä ja tiedon popularisointi
- Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka
SuoritustavatOppimistehtävien hyväksytysti suorittaminen. Numeerisesti arvioitava verkkotentti.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMoodlessa ilmoitettu materiaali sekä opiskelijan itse etsimä lähdemateriaali.
Edeltävät opinnotEi vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaaVerkkokurssi.
Opintojaksoon kuulu myös vapaaehtoisia menetelmäwebinaareja
YhteyshenkilöTurjamaa Riitta

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.