Agrologiopiskelijoita pellolla.

Opiskelija- ja uratarinat luonnonvara-alalta

Tutustu luonnonvara-alaan

Tutustu luonnonvara-alan opiskelijoiden kokemuksiin opiskelusta Savoniassa sekä opintojen jälkeisestä työurasta heidän itsensä kertomien tarinoiden kautta.


Opiskelijatarinat


Uratarinat