Kategoria: Monialainen

Graafinen kuva jossa ihminen VR-lasit päässä.

Savonia-artikkeli: Luovia teknologioita ja tekoälysovelluksia

Luovuus on ihmisyyden osa, jota jotkut eivät ajattele edes omaavansa. Luovuudessa on kyse ongelmanratkaisuprosessista, jonka tuotoksena syntyy jotain aineetonta tai aineellista. Luovuus liitetään usein taiteelliseen luovuuteen, kuten taitoon maalata tauluja tai soittaa soitinta.