Kategoria: Monialainen

Värikäs piirros aivoista ja taustalla älypuhelin.

Savonia-artikkeli: Tekoälypohjaiset ratkaisut terveydenhuollossa kaipaavat tuekseen vahvan eettisen pohjan

Tekoäly on ohjelmisto, joka suorittaa ihmismäistä ajattelua laskennallisesti ja sitä käytetään kaikkialla, jossa on tarpeen analysoida suuria datamääriä. Tekoälyllä voidaan tarkoittaa esimerkiksi tietoteknisiä laitteita sekä ohjelmistoja, joskaan määritelmä ei ole yksiselitteinen. Usein tekoälyjärjestelmiin liitetään myös niiden kyky oppimiseen, adaptiivisuuteen sekä ainakin osittaiseen autonomisuuteen.

Savonia-artikkeli: Savonia Suomen Ilmastoyliopiston jäseneksi

Ilmastonmuutos on valtava koulutusprojekti. Nuorten ja myös työelämässä jo olevien pitäisi opiskella ilmastonmuutoksen ilmiöitä ja ratkaisuja siihen. Ilmastonmuutoksen laajuus on haaste opetukselle, eikä yksikään korkeakoulu kykene yksin järjestämään tarvittavaa kurssitarjontaa. Ilmastonmuutokseen liittyvä tieto kasvaa jatkuvasti, kun tutkijat ympäri maailmaa paneutuvat aikamme suurimpaan globaaliin muutokseen. Koulutushaastetta ratkaisemaan Suomeen perustettiin 2018 Helsingin yliopiston koordinoima Ilmastoyliopisto (Climate
Kolme ihmistä keskustelemassa keskenään.

Savonia-artikkeli: Hiljaisen tiedon jakamisen merkitys työelämässä

Lähivuosina työelämästä on siirtymässä eläkkeelle useita työntekijöitä. Eläköitymisen myötä kokeneiden työntekijöiden arvokasta tietoa ja taitoa voi hävitä. Erityisesti jos työntekijöiden hiljaista tietoa ei ajoissa tunnisteta ja jaeta. Hiljaisen tiedon tiedostamiseen, tunnistamiseen ja jakamiseen tulee panostaa työyhteisössä. Tällöin varmistetaan työyhteisölle merkittävä tiedon ja osaamisen säilyminen. Organisaatiossa tuleekin kiinnittää huomiota hiljaisen tiedon johtamiseen ja kehittää toimintaa

Savonia-artikkeli: Konkreettisia välineitä esihenkilöille tunnistamaan kuormittunut työntekijä

Haitallista työkuormitusta kliinisissä laboratorioissa on tutkittu maailmanlaajuisesti vähän verrattuna muun hoitohenkilökunnan työkuormittumiseen. Laboratoriohenkilökunnan koulutustaustat vaihtelevat, joten tutkimustulokset eivät ole suoraan verrattavissa suomalaiseen asetelmaan ja laboratoriossa työskenteleviin bioanalyytikoihin. Opinnäytetyössäni ”Työväline haitallisen työkuormittumisen havaitsemiseksi ISLABissa” selvitettiin, millaista työkuormitus on kliinisissä laboratorioissa, mikä sitä aiheuttaa ja miten se ilmenee. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla Itä-Suomen laboratoriokeskus liikelaitoskuntayhtymä ISLABin osastonhoitajia
etätyöntekijä

Savonia-artikkeli: Monipaikkatyö lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta

Monipaikkatyö yleistyi koronapandemian vuoksi. Nyt sekä työntekijät että työnantajat toivovat osa-aikaetäilylle jatkoa. Kasvokkaiset kohtaamiset minimiin vähentänyt koronapandemia on vaatinut uudenlaista tapaa organisoida työtä. Monipaikkatyöstä näyttää tulleen uusi normaali, sillä vaikka yhteiskunta pikkuhiljaa avautuukin, ovat toimistot hiljaisempia kuin ennen pandemiaa. Suomen Yrittäjien vuonna 2022 teettämän gallupin mukaan etätyö on paitsi lisännyt työn itsenäisyyttä ja tuottavuutta,
Lego-ukko istuu tietokoneen ääressä ja irvistää kameralle.

Savonia-artikkeli: Voiko digin valjastaa apuriksi?

Suomi on ykköspaikalla julkisen sektorin digitaalisuuden hyödyntämisessä (Digibarometri 2021 -julkaisu). Suomessa on edistyksellinen tieto- ja viestinteknologiaa sivuava lainsäädäntö, kilpailu on toimivaa, teknologian kehittämiseen on saatavilla rahoitusta, julkinen data on verrattain avointa. Lisäksi julkisten online-palveluiden saatavuus ja laatu ovat erinomaisia.

Savonia-artikkeli: Opiskelijalähtöistä yhteiskehittämistä urasuunnittelu- ja työnhakutaitoihin

Ammattikorkeakoulujen yhtenä tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja tunnistamiseen. Työnhaun kanavat ja menetelmät ovat moninaistuneet, mikä edellyttää uudenlaista osaamista sanoittaa ja markkinoida omaa osaamista. Urasuunnittelu näin ollen korostuu jo opintojen aikana. Viime vuoden lopulla päättyneen OTE-hankkeen (= opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulun henkilöstön rinnalle) tavoitteena oli edistää yhteistyötä opiskelijakuntien ja