Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MM22SM Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 1 KS 2 S 2 K 3 S 3 K 3 KS 4 S 4 K
 
Pakolliset perus- ja ammattiopinnot
Pakolliset perus- ja ammattiopinnot
Orientaatio
4 MMPM9010 Minä restonomiksi 5                  
4 MMPM9020 Restonomin digitaidot 5                  
4 MMAM9030 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät         5          
4 MMAM9040 Valmiina työelämään             5      
Toimintaympäristö
4 MMAM9050 Elintarvikkeesta ruokatuotteeksi 5                  
4 MMAM9060 Asiakaslähtöinen ruokatuote   5                
4 MMAM9070 Matkailu- ja majoituspalvelujen perusteet   5                
Palveluosaaminen
4 MMAM1080 Asiakaskokemus ja myyntityö 5                  
4 MMAM9090 Ravintolapalvelutaidot 5                  
4 MMAM1100 Ideasta palveluksi   5                
Markkinointi
4 MMAM1110 Markkinoinnin perusteet   5                
4 MMAM1120 International Tourism - Destination Finland       5            
4 MMAM9130 Markkinoinnin suunnittelu           5        
Kieliopinnot
4 MMPM9140 Välkommen till branschen   5                
4 MMPM9150 English for Tourism and Hospitality Management 5                  
4 MMAM9160 English for International Communication         5          
Kannattavuus
4 MMAM9170 Lähtölaskenta kannattavaan yritystoimintaan   5                
4 MMAM9180 Laskentatoimi matkailu- ja ravitsemisalalla         5          
4 MMAM9190 Liiketoiminnan taloudellinen kehittäminen             5      
Esimiestyö
4 MMAM9200 Monipuolinen esimiestyö       5            
4 MMAM9210 Työlainsäädäntö ja työsuhdeasiat       5            
4 MMAM9220 Operatiivinen johtaminen             5      
 
Valinnaiset ammattiopinnot
Valinnaiset ammattiopinnot
Ravitsemispalvelut
4 MMVM9230 Kulinaarinen ruokatuote ja gastronomia       5            
4 MMVM9240 Ravintolan juomatietous ja menusuunnittelu         5          
4 MMVM9250 Ravitsemuslaatu           5        
Matkailu ja elämykset
4 MMVM1260 Elämystuotanto       5            
4 MMVM9270 Tapahtumat ja kokoukset         5          
4 MMVM9280 Ohjelmapalvelut           5        
Muut valinnaiset ammattiopinnot
4 MMVM9400 Vastuullisuus toimialalla       5            
4 MMVM9410 Tehokkaat palveluympäristöt         5          
4 MMVM9420 Destination Management           5        
4 MMVM9430 Branding           5        
4 MMVM9440 Innovatiivinen ruokatuote             5      
4 MMVM9450 Syventävä viinitietous             5      
 
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot
4 MMX9500 Projektiopinnot 5 (NonStop)
4 MMX9510 Kohdennettu harjoittelu                 5  
yTiimi-projektit
4 LLX4000 yTiimi-projektit: Liiketoimintalähtöinen projektitoiminta       10            
Kauppa ja yrittäjyys -opinnot
4 LLK1001 KY1: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 (NonStop)
4 LLK2001 KY2: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 (NonStop)
4 LLK3001 KY3: Tunnusluvut ja johtaminen 5 (NonStop)
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö         15          
   5 MYONT10  Opinnäytetyön suunnittelu         5          
   5 MYONT20  Opinnäytetyön toteutus           5        
   5 MYONT30  Opinnäytetyön viimeistely             5      
   5 MYONT40  Kypsyysnäyte             0      
4 SAVONT2 Opinnäytetyö         15          
   5 MYONT50  Opinnäytetyö, projekti 1         5          
   5 MYONT60  Opinnäytetyö, projekti 2           5        
   5 MYONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen             5      
   5 MYONT80  Kypsyysnäyte             0      
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 MMH9010 Perusharjoittelu 1     5              
4 MMH9020 Perusharjoittelu 2     5              
4 MMH9030 Ammatillinen harjoittelu 3               5    
4 MMH9040 Ammatillinen harjoittelu 4               5    
4 MMH9050 Ammatillinen harjoittelu 5               5    
4 MMH9060 Ammatillinen harjoittelu 6               5    

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.