Menestystä ja hyvinvointia työhön

#osaamisenpainoala

Uudista osaamistasi!

Savonia tarjoaa ajankohtaista jatkuvan oppimisen koulutusta Menestystä ja hyvinvointia työhön –teemalla.

Koulutukset sopivat erinomaisesti osaksi ammatillista täydennyskoulutusta. Niistä on hyötyä esimies- ja johtotehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin aikoville. Koulutukset sopivat myös kaikille työyhteisön ja organisaation kehittämisestä sekä oman työnsä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille.

Monipuolisesta tarjonnasta voit valita tavoitteeseesi ja elämäntilanteesi sopivan kokonaisuuden. Savoniassa opiskelet joustavasti, jopa täysin ajasta ja paikasta riippumatta. Monipuoliset verkko-oppimisratkaisumme tukevat oppimistasi.

Nuoria ihmisiä luokassa.

Tavoitteena tutkinto-opinnot

Löydät tarjonnastamme AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia, polkuopintoja ja yksittäisiä avoimia ”kurkistusopintoja”.

Mies ja nainen lähikuvassa.

Osaamisen täydentäminen

Voit hyödyntää avoimen AMK:n opintokokonaisuuksia, esimerkiksi korkeakouludiplomeja. Tilauskoulutukset räätälöimme yritysten tai yhteisöjen tarpeisiin.

Ihmisiä pöydän ympärillä.

Tavoitteena erityisosaaminen

YAMK-opinnot tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia asiantuntijuuden syventämiseen.

Menestys ja hyvinvointi ovat yritysten ja työelämän peruspilareita. Tarjoamme koulutusta eri tarpeisiin ja tilanteisiin

Erityisiä osaamiskärkiämme ovat:

Henkilö koskettaa tablet-tietokonetta.

Digityö

Digitalisaatio ravistelee käsityksiä työstä. Muutokset tapahtuvat vauhdilla ja se haastaa yritykset, johtamisen sekä työntekijät. Digityö vaatii tietojen ja taitojen uudenlaista yhdistelyä. Tulevaisuus tarvitsee digityön johtamisen ja tekemisen asiantuntijoita. Digi on yritysten ja työyhteisöjen arkea, ota se haltuun koulutustemme avulla.

Hymyilevä opsikelija ohjaa naista pöydän ääressä.

Hyvinvoiva työyhteisö

Työntekijöiden ja organisaatioiden arki on muutoksessa. Jaksamistamme haastavat mm. työn ennakoimattomuus, digitaalisuus ja uudet teknologia sekä tiedon määrä ja sen päivittämisen tarve. Tarvitaan uusia ajattelu- ja toimintamalleja. Koulutuksemme tarjoavat avaimia kehittää omaa työtä ja työprosesseja sekä vahvistaa työkykyä ja -hyvinvointia. Hyvinvoiva työyhteisö on tae menestykselle. 

Ihmisiä keskustelemassa.

Uudistuva johtaminen

Johtaminen on keskeinen tekijä yritysten ja työyhteisöjen kilpailukyvyn, tulevaisuuden ja osaajien rekrytoinnin varmistamisessa. Modernin johtamisen ja työyhteisön elementtejä ovat vuorovaikutus, yhteiskehittely, matala hierarkia ja itseohjautuvuus. Ne luovat perustan myös yrityksen taloudelliselle menestykselle. Onko johtamisosaaminen teillä ajan tasalla? Tule päivittämään se tähän päivään.

Tutustu tarjontaamme

Avoin amk ja täydennyskoulutus

Alkaa tammikuussa 2021

Jatkuvasti tarjonnassa, voi aloittaa eri aikoina

Yksittäiset opintojaksot

Avoimet opinnot on mahdollista hyväksilukea osin tai kokonaan, jos myöhemmin jatkat tutkintokoulutuksessa. Opintojen vastaavuudesta ja hyväksilukemisesta päättää Savonia tutkinto-ohjelmakohtaisesti.

Kouluttajina huippuluokan osaajat

Koulutustemme suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat oman alansa huippuasiantuntijat. Esittelemme heitä vuoden 2021 aikana tällä sivulla!

Erikoistilat ja hankkeiden palvelut käytössäsi

Viretorin työntekijä ohjaa kuntoilijaa.

Wellness Center

Wellness Center on Savonian sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden oppimisympäristö, jossa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan hyvinvointi- ja terveysalan palveluiden tuottoa sekä pyörittämään omaa vastaanottotoimintaa. Wellness Centerillä harjoittelevat mm. fysioterapia-, terveydenhoitaja-, kätilö-, ja sairaanhoitajaopiskelijat. Wellness Centerillä toteutetaan mm. hyvinvointia ja terveyttä edistävää ohjausta ja neuvontaa, toimintakykykartoituksia,  monipuolista kuntotestausta sekä erilaisia yritysyhteistyökokonaisuuksia.

Ryhmä ihmisiä työskentelevät tietokoneella.

BusinessCenter

Business Center on pohjoissavolainen palveluverkosto, joka vahvistaa maakunnan, sen elinkeinoelämän ja muiden organisaatioiden osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä. Panostamme yrittäjyyteen ja innovaatioihin sekä uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen.

Ihmisiä luokkahuoneessa.

DigiCenter

DigiCenter tukee Pohjois-Savon alueen yrityksiä digitalisaation kehittämisessä tarjoamalla palveluita, jotka parantavat digikyvykkyyksiä, edistävät teknologiatestausta ja lisäävät yritysten verkottumista digitalisaation alueella.