Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DA22SP Muotoilun tutkinto-ohjelma

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
4 DAP11 Muotoilun perusteet ja ammatillinen valmennus 5              
4 DAP21 Muotoiluviestintä ja luova ajattelu 5              
4 DAP31 Muodon sommittelu ja piirtäminen 5              
4 DAP41 Visuaalinen ajattelu 5              
4 DAP51 Muotoilun uramahdollisuudet 5              
4 DAP61 Design English 5              
4 DAP71 Graafisen suunnittelun perusteet   5            
4 DAP81 Design svenska   5            
4 DAP91 Tutkiva muotoilu             5  
 
Ammattiopinnot
Tuote- ja palvelumuotoilun opinnot - Product and Service Design Studies
Tuote- ja palvelumuotoilun yhteiset opinnot
4 DATP101 Tuote- ja palvelumuotoilun perusteet - Suunniteltu kestäväksi   5            
4 DATP201 Muotoilun menetelmät ja teknologiat   10            
4 DATP301 Tarinat muotoilussa   5            
4 DATP401 Visioivan konseptin muotoilu         10      
4 DATP501 Tuote palveluna             10  
Korumuotoilun opinnot
4 DAK101 Korun teknologia     10          
4 DAK201 Korun digitaalinen muotoilu     5          
4 DAK301 Korun mekanismit ja rakenteet     5          
4 DAK401 Korun entisöinti ja korjaus       5        
4 DAK501 Jalometallituotteen muotoilu       10        
4 DAK601 Teollisesti tuotettu koru         10      
4 DAK701 Kivenistutus         5      
4 DAK801 Korun materiaalit           5    
4 DAK901 Uniikin tuotteen muotoilu           10    
Muodin ja vaatetusmuotoilun opinnot
4 DAM101 Vastuullinen muoti     5          
4 DAM201 Kuosi- ja värisuunnittelu muodissa     5          
4 DAM301 Digitaalinen muoti     10          
4 DAM401 Neuleet ja kestävä muoti       5        
4 DAM501 Malliston muotoilu ja tutkielmat       10        
4 DAM601 Merkityksen muotoilu         5      
4 DAM701 Toiminnallinen muoti         10      
4 DAM801 Muodin ekosysteemit           10    
4 DAM901 Tulevaisuuden kokeelliset materiaalit           5    
Teollisen muotoilun opinnot
4 DAT101 Tuotteen mallinrakennus ja prototypointi     10          
4 DAT201 Tuotteen teknologia     10          
4 DAT301 Tuotteen digitaalinen muotoilu       10        
4 DAT401 Tuotevisualisointi       5        
4 DAT501 Syventävä tuotesuunnittelu         10      
4 DAT601 Älykäs liikkuminen         10      
4 DAT701 3D-tulostusteknologiat           10    
Palvelumuotoilun ja graafisen suunnittelun opinnot
4 DAP101 Hyvinvointi ja terveys     10          
4 DAP201 Informaatiomuotoilu     5          
4 DAP301 Tapahtuman muotoilu       10        
4 DAP401 Käyttöliittymämuotoilu       10        
4 DAP501 Julkiset palvelut ja yhteinen hyvä         10      
4 DAP601 Matkailupalvelut           10    
4 DAP701 Soveltava palvelumuotoiluprojekti           10    
Sisustusarkkitehtuurin opinnot - Interior Design Studies
4 DAS101 Sisustusarkkitehtuurin perusteet   10            
4 DAS201 Asunto- ja pientalosuunnittelu   10            
4 DAS301 Julkisten tilojen suunnittelu     10          
4 DAS401 Myymäläsuunnittelu     5          
4 DAS501 Oppimis- ja työympäristöjen suunnittelu       10        
4 DAS601 Kalustesuunnittelu (irtokalusteet)       5        
4 DAS701 Kalustesuunnittelu (kiintokalusteet)     5          
4 DAS801 Konstruktio ja rakennustekniikka         10      
4 DAS901 Korjaussuunnittelu         10      
4 DAS902 Hoito- ja hoivatilojen suunnittelu           10    
4 DAS903 Urban Design           10    
4 DAS904 Sisätilojen valaistussuunnittelu             10  
Valinnaiset ammatilliset opinnot - Optional Professional Studies
4 DAVAL10 Rakennustuotesuunnittelu       10        
4 DAVAL20 Näyttely- ja messusuunnittelu       5        
4 DAVAL40 Studioyrittäminen       10        
4 DAVAL30 XR-Design             10  
4 DAVAL50 Tuotegrafiikka ja pakkaussuunnittelu       5        
4 DAVAL60 Graafinen suunnittelu     10          
4 DAVAL70 Käyttäjäkokemuksen muotoilu     5          
4 DAVAL80 Brändin muotoilu             10  
 
Harjoittelu
Harjoittelu
4 DAHAR100 Harjoittelu 1     10          
4 DAHAR200 Harjoittelu 2         10      
4 DAHAR300 Harjoittelu 3             10  
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö         15      
   5 DNONT10  Opinnäytetyön suunnittelu         5      
   5 DNONT20  Opinnäytetyön toteutus           5    
   5 DNONT30  Opinnäytetyön viimeistely             5  
   5 DNONT40  Kypsyysnäyte               0
4 SAVONT2 Opinnäytetyö         15      
   5 DNONT50  Opinnäytetyö, projekti 1         5      
   5 DNONT60  Opinnäytetyö, projekti 2           5    
   5 DNONT70  Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen             5  
   5 DNONT80  Kypsyysnäyte               0
 
Valinnaiset opinnot 20 op
Valinnaiset opinnot

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.