Erikoistumis- ja diplomikoulutukset

#jatkuvaoppiminen

Erikoistumis- ja diplomikoulutukset

Savonia tarjoaa osana jatkuvan oppimisen tarjontaa eri alojen erikoistumis- ja diplomikoulutuksia. Tutustu tarjontaan ja löydä oma koulutuksesi! Uudistamme koulutustarjontaamme jatkuvasti, joten seuraathan koulutuksiamme näillä sivuilla.

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto, joka korvaa ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.

Kukka.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoidon tai kuntoutuksen osaajana.

Iloisia ihmisiä.

Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla.

3D-mallinnettu kuva viruksesta.

Infektioiden torjunta ja hygieniaosaaminen

Tarvitsetko osaamisen päivittämistä ja uutta tietoa infektioiden torjunnasta?

Kolmikko katselee erivärisiä post-it -lappuja.

Aivoterveyden edistäminen

Tule opiskelemaan aivoterveyden edistämistä monialaisessa joukossa! Koulutuksen aikana perehdyt aivoterveyden edistämiseen koko elämän mittaisena haasteena

Graafinen suunnitelma pöydällä.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista.

Puun taimi kasvaa pellettikasasta.

Biotalous

Biotalousala on kovassa kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet. 

Robotti antaa lääkkeen vanhukselle.

Kotihoidon teknologia

Koulutuksessa saat taidot toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa ja toteutuksessa.

Kaksi palapelin palaa kohtaamassa toisensa.

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä

Pysy SOTE:n kehityksen kärjessä – menesty muutoksessa! Tule kehittämään valmiuksiasi työskennellä vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Lapsia musiikin opettajan ympärillä.

Yhteisömuusikko

Yhteisömuusikko hyödyntää musiikkia toimiessaan erilaisissa yhteisöissä, kuten lapsi- ja nuorisotyössä, vanhustyössä ja erityisoppijoiden parissa.

Diplomikoulutukset

Korkeakouludiplomikoulutus on tiettyyn aihepiiriin keskittyvä täsmäkoulutus. Diplomikoulutus ei kuitenkaan ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Opinnoista on usein mahdollista tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.

nuori mies kuntosalilla.

Liikunta- ja ravitsemushoito

Koulutus on tarkoitettu syventämään liikunta- ja ravitsemushoito-osaamista osana ennaltaehkäisevää työtä ja myös osana sairauksien hoitoa. 

Ihmisiä pöydän ympärillä lyömässä käsiään yhteen.

Uudistava johtajuus

Koulutus sopii myös kaikille työyhteisön ja organisaation kehittämisestä sekä oman työnsä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille.

Nainen jonka ympärille on editoitu väripärskeitä.

Graafinen suunnittelu

Koulutuksen sisällössä lähdetään asiakaslähtöisen suunnitteluprosessin ymmärtämisestä ja tehdään käytännön harjoituksia Adobe-ohjelmistojen sekä audiovisuaalisten työkalujen parissa.