Erikoistumiskoulutukset ja korkeakouludiplomit

#jatkuvaoppiminen

Erikoistumiskoulutukset ja korkeakouludiplomit

Savonia tarjoaa osana jatkuvan oppimisen tarjontaa eri alojen erikoistumis- ja korkeakouludiplomikoulutuksia. Tutustu tarjontaan ja löydä oma koulutuksesi! Uudistamme koulutustarjontaamme jatkuvasti, joten seuraathan koulutuksiamme näillä sivuilla.

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto, joka korvaa ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.

Robotti antaa lääkkeen vanhukselle.

Kotihoidon teknologia

Koulutuksessa saat taidot toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa ja toteutuksessa.

Koulutusajankohta: 14.1.2021–8.4.2022

lääkäri ja pariskunta vastaanottohuoneessa

Syövän ehkäisy, hoito ja hoitotyö

Koulutus vahvistaa monipuolisesti kliinistä erityisosaamista syövän hoidon eri osa-alueissa. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Haku koulutukseen: 6.4.–29.4.2021
Koulutusajankohta: 13.9.2021–23.9.2022

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä

Kehitä ammatillista osaamistasi ja saavuta valmius toimia palvelujen suunittelu- ja kehittämistehtävissä.

Haku koulutukseen: 29.3.–16.5.2021
Koulutusajankohta: 8.6.2021–31.5.2022

Kaksi lasta istumassa lattialla

Lastensuojelu

Koulutuksessa paneudutaan lastensuojelun ajankohtaisiin kysymyksiin, työmenetelmiin, tutkimuksiin, jaetaan osaamista vertaisryhmässä sekä verkostoidutaan eri toimijoiden kanssa. 

Haku koulutukseen: 1.3.–16.5.2021
Koulutusajankohta: 9.9.2021–20.5.2022

sairaanhoitaja ja asiakas toimistossa

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa vastaanottotoiminnassa tarvittavaa kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta ja näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Haku koulutukseen: 15.3.–5.4.2021
Koulutusajankohta: 6.9.2021–18.5.2022

Kaksi palapelin palaa kohtaamassa toisensa.

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä

Pysy SOTE:n kehityksen kärjessä – menesty muutoksessa! Tule kehittämään valmiuksiasi työskennellä vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Koulutusajankohta: lokakuu 2020–lokakuu 2021

Kukka.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoidon tai kuntoutuksen osaajana.

Koulutusajankohta: 30.3.2021–17.5.2022

Iloisia ihmisiä.

Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla.

Haku koulutukseen: 6.4.–16.5.2021
Koulutusajankohta: 9.9.2021–21.5.2022

3D-mallinnettu kuva viruksesta.

Infektioiden torjunta ja hygieniaosaaminen

Tarvitsetko osaamisen päivittämistä ja uutta tietoa infektioiden torjunnasta?

Koulutusajankohta: 18.1.2021–8.12.2021

Kolmikko katselee erivärisiä post-it -lappuja.

Aivoterveyden edistäminen

Tule opiskelemaan aivoterveyden edistämistä monialaisessa joukossa! Koulutuksen aikana perehdyt aivoterveyden edistämiseen koko elämän mittaisena haasteena.

Haku koulutukseen: 6.4.–16.5.2021
Koulutusajankohta: 7.10.2021–20.05.2022

Graafinen suunnitelma pöydällä.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista.

Haku koulutukseen: 15.3.–5.4.2021
Koulutusajankohta: 13.9.2021–31.5.2022

Puun taimi kasvaa pellettikasasta.

Biotalous

Biotalousala on kovassa kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuudet. 

Koulutusajankohta: 4.9.2020–31.7.2022

Korkeakouludiplomit

Korkeakouludiplomikoulutus on tiettyyn aihepiiriin keskittyvä täsmäkoulutus. Korkeakouludiplomit eivät kuitenkaan ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Opinnoista on usein mahdollista tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.

mies ja nainen käyttää tietokonetta

Digitaalinen työympäristö

Koulutus sopii kaikille, jotka tarvitsevat työssään digitaalisia työkaluja ja ovat kiinnostuneita niihin liittyvän osaamisen kehittämisestä. Koulutuksessa ei ole pohjatieto- tai osaamisvaatimuksia.

  • Syksyn 2021 opintoihin ilmoittautuminen 16.8.–3.9.2021
  • Kevään 2022 opintoihin ilmoittautuminen 22.–30.11.2021
Aikuinen ja lapsi soittaa rumpua

Varhaisiän musiikkikasvatus

Koulutus vahvistaa varhaiskasvatuksessa ja musiikkikasvatuksessa työskentelevien musiikillista ja pedagogista osaamista ja laajentaa valmiuksia toimia musiikkikasvattajina varhaiskasvatuksessa.

Haku koulutukseen: 1.–14.4.2021
Koulutusajankohta: 27.8.2021–26.8.2022

Savonia Code Academy

Ohjelmisto-osaamista tarvitaan nykyään kaikilla aloilla ja koodareista on edelleen valtava pula. Suosittu Savonia Code Academy starttaa jo kolmatta kertaa ja kouluttaa uusia osaajia alalle.

Haku koulutukseen: 8.3.2021– 15.3.2021 Koulutusajankohta: 10.8.2021–31.12.2022

nuori mies kuntosalilla.

Liikunta- ja ravitsemushoito

Koulutus on tarkoitettu syventämään liikunta- ja ravitsemushoito-osaamista osana ennaltaehkäisevää työtä ja myös osana sairauksien hoitoa. 

  • Kesän 2021 opintoihin ilmoittautuminen 15.3.–30.4.2021
  • Syksyn 2021 opintoihin ilmoittautuminen 16.8.–3.9.2021
  • Kevään 2022 opintoihin ilmoittautuminen 22.–30.11.2021
Ihmisiä lyömässä käsiään yhteen pöydän ympärillä.

Uudistava johtajuus

Koulutus sopii myös kaikille työyhteisön ja organisaation kehittämisestä sekä oman työnsä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille.

  • Kesän 2021 opintoihin ilmoittautuminen 15.3.–30.4.2021
  • Syksyn 2021 opintoihin ilmoittautuminen 16.8.–3.9.2021
  • Kevään 2022 opintoihin ilmoittautuminen 22.–30.11.2021
Nainen jonka ympärille on editoitu väripärskeitä.

Graafinen suunnittelu

Koulutuksen sisällössä lähdetään asiakaslähtöisen suunnitteluprosessin ymmärtämisestä ja tehdään käytännön harjoituksia Adobe-ohjelmistojen sekä audiovisuaalisten työkalujen parissa.

Koulutusajankohta: 1.1.–31.12.2021