Korkeakouludiplomit

Tiettyyn aihepiiriin keskittyvä täsmäkoulutus.

Korkeakouludiplomit

Korkeakouludiplomikoulutus on tiettyyn aihepiiriin keskittyvä täsmäkoulutus.

Opinnoista on usein mahdollista tehdä myös yksittäisiä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Korkeakouludiplomit eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta.

Mies ja nainen käyttää tietokonetta.

Digitaalinen työympäristö

Koulutus sopii kaikille, jotka tarvitsevat työssään digitaalisia työkaluja ja ovat kiinnostuneita niihin liittyvän osaamisen kehittämisestä. Koulutuksessa ei ole pohjatieto- tai osaamisvaatimuksia.

 • Kevään 2022 opintoihin ilmoittautuminen 22.11.–31.12.2021
 • Kesän 2022 opintoihin ilmoittautuminen 14.3.–22.4.2022
Aikuinen ja lapsi soittaa rumpua.

Varhaisiän musiikkikasvatus

Koulutus vahvistaa varhaiskasvatuksessa ja musiikkikasvatuksessa työskentelevien musiikillista ja pedagogista osaamista ja laajentaa valmiuksia toimia musiikkikasvattajina varhaiskasvatuksessa.

Haku koulutukseen: 1.–14.4.2021
Koulutusajankohta: 27.8.2021–26.8.2022

Ohjelmakoodia ja geometrisiä kuvioita.

Savonia Code Academy

Ohjelmisto-osaamista tarvitaan nykyään kaikilla aloilla ja koodareista on edelleen valtava pula. Suosittu Savonia Code Academy starttaa jo kolmatta kertaa ja kouluttaa uusia osaajia alalle.

Haku koulutukseen: 8.3.2021– 15.3.2021 Koulutusajankohta: 10.8.2021–31.12.2022

nuori mies kuntosalilla.

Liikunta- ja ravitsemushoito

Koulutus on tarkoitettu syventämään liikunta- ja ravitsemushoito-osaamista osana ennaltaehkäisevää työtä ja myös osana sairauksien hoitoa. 

 • Kevään 2022 opintoihin ilmoittautuminen 22.11.–31.12.2021
 • Kesän 2022 opintoihin ilmoittautuminen 14.3.–22.4.2022
Ihmisiä lyömässä käsiään yhteen pöydän ympärillä.

Uudistava johtajuus

Koulutus sopii myös kaikille työyhteisön ja organisaation kehittämisestä sekä oman työnsä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille.

 • Kevään 2022 opintoihin ilmoittautuminen 22.11.–31.12.2021
 • Kesän 2022 opintoihin ilmoittautuminen 14.3.–22.4.2022
Nainen jonka ympärille on editoitu väripärskeitä.

Graafinen suunnittelu

Koulutuksen sisällössä lähdetään asiakaslähtöisen suunnitteluprosessin ymmärtämisestä ja tehdään käytännön harjoituksia Adobe-ohjelmistojen sekä audiovisuaalisten työkalujen parissa.

Koulutusajankohta: 1.1.–31.12.2021

ihmiset kättelee

Vastuullinen johtaminen ja verkostotyö (YAMK-taso)

Koulutuksesta hyötyä kehittämis- ja johtamistehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin aikoville.

 • Nonstop-opintoihin ilmoittautuminen 16.8.2021 – 30.4.2022 (opiskeluaika 15.9.2021 – 31.7.2022)
 • Kevään 2022 opintoihin ilmoittautuminen 22.11.–31.12.2021
 • Kesän 2022 opintoihin ilmoittautuminen 14.3.–22.4.2022

Etäterapia osana lähiterapiapalvelua

Koulutuksessa perehdyt etäterapioissa hyödynnettäviin teknisiin ja digitaalisiin välineisiin käytännöin kokeiluin ja testauksin.

 • Koulutusajankohta: 20.1.-30.11.2022
 • Kevään 2022 opintoihin ilmoittautuminen syyskuun 2021 aikana

Etsitkö erikoistumiskoulutuksia?

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto, joka korvaa ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.