Opiskelija- ja uratarinat musiikin ja tanssin alalta

#opiskelijatarinat #uratarinat #musiikki ja tanssi

Tutustu musiikin ja tanssin alaan

Tutustu tarkemmin opiskelijoiden kokemuksiin opiskelusta Savoniassa sekä opintojen jälkeisestä työurasta heidän itsensä kertomien tarinoiden kautta.


Opiskelijatarinat


Uratarinat