Tasosuoritusohjeet

Tasosuoritus muodostuu konserttiosuudesta ja teknisestä osuudesta, jotka voidaan suorittaa samassa tilaisuudessa tai erikseen. Eri instrumenteilla tasosuorituksen sisältö on hieman erilainen, esim. laulajilla sekä pianisteilla ei ole erikseen suoritettavaa teknistä osuutta. Opiskelija saa lopullisen suoritusmerkinnän ja arvosanan vasta kun molemmat osiot on suoritettu.

Solistisen aineen tasosuoritus

Järjestelyt

 • Opiskelija tekee tasosuoritusta varten tilavarauksen
 • Opiskelija esitäyttää tasosuorituspöytäkirjan ja toimittaa sen neljä (4) viikkoa ennen tutkintotilaisuutta instrumenttikohtaisesti seuraaville henkilöille:
  • Piano/ Jari Tyni
  • Laulu/ Annastiina Tahkola
  • Jousisoittimet/ Andrey Nikulin
  • Puhaltimet ja muut joita ei ole edellä mainittu/ Rauno Tikkanen
 • Puheenjohtaja tarkastaa pöytäkirjan ja ohjelmistoluettelon ennen tutkintotilaisuutta.
 • Puheenjohtaja toimittaa lautakunnan jäsenille instrumenttitaitojen arviointiperusteet.
 • Tasosuorituksen jälkeen lautakunnan puheenjohtaja palauttaa täytetyn ja allekirjoitetun pöytäkirjan opintoneuvojalle.

Tasosuoritustilaisuus

 • Tasosuoritustilaisuudet ovat konsertinomaisia julkisia tilaisuuksia.
 • Opiskelijalla on oikeus halutessaan kuunnella ja myös tallentaa arviointikeskustelu omaan käyttöön. Arvioinnin tallennetta ei saa julkaista millään tavoin.
 • Arvosanakeskustelun ajaksi opiskelijan täytyy poistua.
 • Savonia-ammattikorkeakoulun ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian pedagogiikkaa opiskelevat opiskelijat saavat kuunnella lautakunnan arviointikeskustelun vain suorittajan suostumuksella. Puheenjohtajan tehtävänä on kysyä opiskelijoiden kuuntelulupa ao. tasosuorituksen tekijältä arviointitilanteen alussa.
 • Yleisö poistuu arviointi- ja arvostelukeskustelun ajaksi.

Arviointi

 • Lautakunnan muodostaa pj+2 jäsentä.
 • Puheenjohtajana toimii ammattikorkeakoulun vakituinen yliopettaja/lehtori/opettaja tai koulutusvastuupäällikön erikseen nimeämä henkilö.
 • Sivuaineiden peruskurssitasoisissa tasosuorituksissa lautakunnan muodostaa 2 jäsentä, joista toinen on oma opettaja.
 • Tasosuoritus arvioidaan asteikolla 0-5.
 • Lopullinen arvosana on lautakunnan jäsenten antamien arvosanojen keskiarvo.
 • Puheenjohtaja kirjaa yhdessä lautakunnan kanssa sovitut pääkohdat arvioinnin perusteista pöytäkirjaan sille varattuun tilaan.
 • Opiskelijalla on oikeus saada itselleen kopio kirjallisesta palautteesta.

Tekninen osuus

Eri instrumenteilla tekninen osuus vaihtelee, rytmimusiikin tarkempi ohjeistus löytyy tasosuoritusvaatimusten yhteydestä. Klassisen kokeen ohjeistava runko:

 • omaksumistehtävä (annetaan viikkoa ennen)
 • orkesteripaikat
 • asteikot
 • etydit
 • prima vista

Arviointi

 • Lautakunnan muodostavat opiskelijan oma solistinen opettaja sekä kaksi kollegaa.
 • Tekninen koe klassisen musiikin tasosuorituksissa arvioidaan asteikolla 0-S.
 • Tekninen koe rytmimusiikin tasosuorituksissa arvioidaan asteikolla 0-5, lopullinen arvosana on lautakunnan jäsenten antamien arvosanojen keskiarvo.

Tasosuoritusvaatimukset