Opiskelija- ja uratarinat tekniikan alalta

#opiskelijatarinat #uratarinat #tekniikan ala

Tutustu tekniikan alaan

Tutustu tarkemmin opiskelijoiden kokemuksiin opiskelusta Savoniassa sekä opintojen jälkeisestä työurasta heidän itsensä kertomien tarinoiden kautta.


Opiskelijatarinat


Uratarinat